Bestyrelse og komitéer

Bestyrelse

Formand
Mie Trolle, Skovtoften 4, Ny Nørup, 7182 Bredsten
Tlf. 4029 2097, E-mail: mt@islandshest.dk

Næstformand
Caroline Thrane, Sandagervej 42, 5854 Gislev
Tlf. 2673 0688, E-mail: ct@islandshest.dk

Formand for Avlskomiteen
Helene Solberg, Sall Skovvej 30, 8450 Hammel

Næstformand for Avlskomiteen
Mette Høj, Finlandsvej 12, 9560 Hadsund (konstitueret formand frem til 30. september 2018)
Tlf. 2215 4191, E-mail: mh@islandshest.dk

Formand for Sportskomiteen
Stine Weinreich, Vesterbygaardsvej 14, 4490 Jerslev Sjælland
Tlf: 22420293, E-mail: sw@islandshest.dk

Formand for Natur og Breddekomiteen
Caroline Seehusen, Svinningevej 7, 4520 Svinninge
Tlf. 2078 9789, E-mail: cs@islandshest.dk

Formand for Klubkomiteen
Anne Sofie Jepsen, Hans Jørgensvej 21, 6840 Oksbøl
Tlf. 4140 2919 E-mail: asj@islandshest.dk 

Mail til alle kan sendes på: bestyrelse@islandshest.dk

 

Avlskomité

Hovedformål

Avlskomiteens opgaver er at fremme avlen af den islandske hest i Danmark med bevarelse af hestens robusthed og særlige karakter. Avlskomiteen foranstalter kåringer og bedømmelser af avlsdyr og rideheste og uddannelse af kåringsdommere.  Herudover deltager avlskomiteen i det internationale avlsarbejde og varetager andre opgaver, som støtter og styrker avlsarbejdet for den islandske hest bl.a. ledelsen af stambogsførelsen for islandske heste i Danmark og vedligeholdelsen af stambogsreglementet.

Aktivitetsplan for 2018 (er på vej)

  • .

 

Avlskomitéen består i 2018 af

Formand: Helene Solberg, Sall Skovvej 30, 8450 Hammel

Næstformand: Mette Høj, Finlandsvej 12, 9560 Hadsund (konstitueret formand frem til 30. september 2018)
Tlf. 2215 4191, E-mail: mh@islandshest.dk

Peter Kristensen, Grønkærvej 29, 8930 Randers NØ
Tlf. 2334 0516, E-mail: pk@islandshest.dk

Rune Svendsen, Sørig Engvej 35, 9881 Bindslev
Tlf. 6047 9169, E-mail: rs@islandshest.dk

Tea Fenger-Cederborg, Nielstrupvej 6, 4690 Haslev (Konstitueret næstformand frem til 30. september)
Tlf. 2043 4642, E-mail: tfc@islandshest.dk

Indtrådt som suppleant:
Nikolaj Staal Larsen, Gæslingestien 4, 3200 Helsinge
Tlf. 60420299, E-mail: nsl@islandshest.dk

 

Mail til alle kan sendes på: avlskomite@islandshest.dk

 

Sportskomité

Hovedmål:
Sportskomiteen virker for at fremme Dansk Islandshesteforenings overordnede formål gennem sportslige aktiviteter inden for FEIF’s og ALRID’s rammer og andre sportslige aktiviteter efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Dette sker ved afholdelse af og deltagelse i nationale og internationale stævner og mesterskaber og ved registrering af resultater samt ved uddannelse af sportsdommere og konkurrenceryttere og ved støtte til lokalklubbernes tilsvarende arbejde, samt ved andre opgaver, der støtter sportsudøvelsen omkring den islandske hest.

Aktivitetsplan for 2018 (er på vej)

 

Sportskomitéen består i 2018 af

Formand: Stine Weinreich, Vesterbygaardsvej 14, 4490 Jerslev Sjælland
Tlf. 2242 0293, E-mail: sw@islandshest.dk

Næstformand: Kathrine Grøfte, Langbrovej 65, 9700 Brønderslev
Tlf. 2219 5629, E-mail: kg@islandshest.dk

Wiebke Madsen, Debelmosevej 3, 6900 Skjern
Tlf. 5194 9561, E-mail: wm@islandshest.dk

Peter Juhl, Kirke Allé 3, 9400 Nørresundby
Tlf. 2091 9125, E-mail: pj@islandshest.dk

Helle Brendstrup, Østergade 17, 2., 7500 Holstebro
Tlf. 2284 0722, E-mail: hb@islandshest.dk

Indtrådt som suppleant:
Jens Krarup Nielsen, Raunsbjergvej 14, 4330 Hvalsø

Mail til alle kan sendes på: sportskomiteen@islandshest.dk

 

Klubkomité

Hovedmål:
Klubkomiteen varetager i samarbejde med bestyrelsen og fagkomiteerne Dansk Islandshesteforenings og lokalklubbernes gensidige relationer til fremme af Dansk Islandshesteforenings overordnede formål. Klubkomiteen udarbejder og vedligeholder et klubreglement for lokalklubberne.  Ændringer i dette reglement skal vedtages på en generalforsamling.  Klubkomiteen arbejder sammen med lokalklubberne om at udbrede kendskabet til den islandske hest og til Dansk Islandshesteforening bl.a. gennem uddannelse og regionsvise møder.  Klubkomiteen skal arbejde for styrkelse af samarbejdet mellem klubberne og for klubbernes samarbejde med Dansk Islandshesteforening bl.a. om løsning af nationale opgaver.  Klubkomiteen arrangerer et årligt klubmøde.  Klubkomiteens formand leder klubmødet og sørger for relevant deltagelse heri fra bestyrelsen og øvrige komiteer.

 

Klubkomitéen består i 2018 af

Formand: Anne Sofie Jepsen, Hans Jørgensvej 21, 6840 Oksbøl
Tlf. 4140 2919, E-mail:  asj@islandshest.dk

Næstformand: Rikke Oppermann, Kallestrupvej 90, 9632 Møldrup
Tlf. 6167 8259, E-mail: ro@islandshest.dk

Jørn Hartvig, Ringstedvej 81, 4440 Mørkøv
Tlf. 4045 9432, E-mail: jh@islandshest.dk

Ulla Stephansen, Hjorthedevej 9, 8850 Bjerringbro
Tlf. 4087 7224, E-mail: us@islandshest.dk

Indtrådt som suppleant:
Jeanette S. Jernholm, Storhedenvej 27, 8850 Bjerringbro
Tlf. 2636 9321, E-mail: jj@islandshest.dk 

Mail til alle kan sendes på: klubkomite@islandshest.dk

Natur- og Breddekomite

Hovedmål:
Natur og breddekomiteen virker for at fremme adgang til og ridning i naturen og at fremme kendskabet til og overholdelsen af regler og god skik for hestevelfærd for den islandske hest og bevarelse og beskyttelse af den islandske hests naturlige miljø. Natur og breddekomiteen virker tillige for at fremme aktiviteter inden for FITE’s rammer.  Herudover varetager natur og breddekomiteen andre fælles opgaver til fremme af Dansk Islandshesteforenings overordnede formål.

Natur- og Breddekomitéen består i 2018 af

Formand: Caroline Seehusen, Svinningevej 7, 4520 Svinninge
Tlf. 2078 9789, E-mail: cs@islandshest.dk

Næstformand: Kim Clausen, Ringkøbingvej 60, 6900 Skjern
Tlf. 2288 3802, E-mail: dejbjergislandsheste@gmail.com

Jytte Skovgaard Andersen, Asvej 14, 4540 Fårevejle
Tlf. 3068 4950, E-mail: jytteskovgaard@amalfivin.dk

Lone Høgholt, Langebjergvej 15, 8654 Bryrup
Tlf. 2020 8141, E-mail: hoegholt@mail.dk

Indtrådt som suppleant:
Nina Brandt Jacobsen, Vindebyørevej 42, 5700 Svendborg
Tlf. 2893 8273

Mail til alle kan sendes på: natur@islandshest.dk