Bestyrelse, komitéer og udvalg

Bestyrelse

Formand
Mie Trolle, Skovtoften 4, Ny Nørup, 7182 Bredsten
Tlf. 4029 2097, E-mail: mt@islandshest.dk

Næstformand
John Voigt Hansen, Sorøvej 67, 4296 Nyrup
Tlf. 4090 1701, E-mail: jvh@islandshest.dk

Formand for Avlskomiteen
Caroline Thrane, Sandagervej 42, 5854 Gislev
Tlf. 2673 0688, E-mail: ct@islandshest.dk

Formand for Sportskomiteen
Formand: Hanne Bjerre, Ved Kirken 12, 8320 Mårslet
Tlf. 8629 3001, E-mail: hbj@islandshest.dk

Formand for Natur og Breddekomiteen
Caroline Seehusen, Svinningevej 7, 4520 Svinninge
Tlf. 2078 9789, E-mail: cs@islandshest.dk

Formand for Klubkomiteen
Anne Sofie Jepsen, Hans Jørgensvej 21, 6840 Oksbøl
Tlf. 4140 2919 E-mail: asj@islandshest.dk

Avlskomité

Hovedformål

Avlskomiteens opgaver er at fremme avlen af den islandske hest i Danmark med bevarelse af hestens robusthed og særlige karakter. Avlskomiteen foranstalter kåringer og bedømmelser af avlsdyr og rideheste og uddannelse af kåringsdommere.  Herudover deltager avlskomiteen i det internationale avlsarbejde og varetager andre opgaver, som støtter og styrker avlsarbejdet for den islandske hest bl.a. ledelsen af stambogsførelsen for islandske heste i Danmark og vedligeholdelsen af stambogsreglementet.

Aktivitetsplan for 2017

 • Opdatering af stambogsreglementet
 • Igangsættelse af kåringsudvalg
 • Gennemførelse af 2-3 kåringer
 • Udarbejde hingsteliste
 • Udtagelse af avlsdyr til VM i Holland 2017
 • Cross-border problematik (FEIF)
 • Fastlæggelse af brugerpriser for Avlens område.

 

Avlskomitéen består i 2017 af

Formand: Caroline Thrane, Sandagervej 42, 5854 Gislev
Tlf. 2673 0688, E-mail: ct@islandshest.dk

Næstformand: Helene Soelberg, Sall Skovvej 30, 8450 Hammel
Tlf. 2016 4626, E-mail: hs@islandshest.dk

Peter Kristensen, Grønkærvej 29, 8930 Randers NØ
Tlf. 2334 0516, E-mail: pk@islandshest.dk

Rune Svendsen, Sørig Engvej 35, 9881 Bindslev
Tlf. 6047 9169, E-mail: rs@islandshest.dk

Mette Høj, Finlandsvej 12, 9560 Hadsund
Tlf. 2215 4191, E-mail: mh@islandshest.dk

Indtrådt som suppleant:
Tea Fenger-Cederborg, Nielstrupvej 6, 4690 Haslev
Tlf. 2092 1683

Sportskomité

Hovedmål:
Sportskomiteen virker for at fremme Dansk Islandshesteforenings overordnede formål gennem sportslige aktiviteter inden for FEIF’s og ALRID’s rammer og andre sportslige aktiviteter efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Dette sker ved afholdelse af og deltagelse i nationale og internationale stævner og mesterskaber og ved registrering af resultater samt ved uddannelse af sportsdommere og konkurrenceryttere og ved støtte til lokalklubbernes tilsvarende arbejde, samt ved andre opgaver, der støtter sportsudøvelsen omkring den islandske hest.

Aktivitetsplan for 2017

 • Fremme samarbejdet mellem stævnedeltagere, arrangører og dommere og derved kvalitetssikre stævner
 • Synliggørelse af Sportskomitéens arbejdsgrupper og deres arbejde, sådan at medlemmerne kan henvende sig med direkte dialog
 • Satse på et højt informationsniveau via hjemmesiden, Tölt samt nyhedsbreve fra Sportskomitéen og arbejdsgrupperne, sådan at det tydeliggøres, hvilken retning vi bevæger os i
 • Styrke fokus på Alrid og Gæðingakeppni
 • Deltagelse med landsholdet ved VM i Holland
 • Afholdelse af DM-Sport
 • Afholdelse af DM-Gæðingakeppni
 • Registrering af stævneresultater gennem WRL & DRL
 • Løbende efteruddannelse af dommere, samt uddannelse af Gæðingakeppnidommere
 • Evalueringsredskab til evaluering af dommere

 

Sportskomitéen består i 2017 af

Formand: Hanne Bjerre, Ved Kirken 12, 8320 Mårslet
Tlf. 8629 3001, E-mail: hbj@islandshest.dk

Mette Aagaard, Gl. Præstebrovej 28, 4532 Gislinge
Tlf. 3028 8341, E-mail: maa@islandshest.dk

Jeanette S. Jernholm, Storhedenvej 27, 8850 Bjerringbro
Tlf. 2636 9321

Klubkomité

Hovedmål:
Klubkomiteen varetager i samarbejde med bestyrelsen og fagkomiteerne Dansk Islandshesteforenings og lokalklubbernes gensidige relationer til fremme af Dansk Islandshesteforenings overordnede formål. Klubkomiteen udarbejder og vedligeholder et klubreglement for lokalklubberne.  Ændringer i dette reglement skal vedtages på en generalforsamling.  Klubkomiteen arbejder sammen med lokalklubberne om at udbrede kendskabet til den islandske hest og til Dansk Islandshesteforening bl.a. gennem uddannelse og regionsvise møder.  Klubkomiteen skal arbejde for styrkelse af samarbejdet mellem klubberne og for klubbernes samarbejde med Dansk Islandshesteforening bl.a. om løsning af nationale opgaver.  Klubkomiteen arrangerer et årligt klubmøde.  Klubkomiteens formand leder klubmødet og sørger for relevant deltagelse heri fra bestyrelsen og øvrige komiteer.

 

Klubkomitéen består i 2017 af

Formand: Anne Sofie Jepsen, Hans Jørgensvej 21, 6840 Oksbøl
Tlf. 4140 2919, E-mail:  asj@islandshest.dk

Næstformand: Mette Helberg, Fløjgaarde 3, 7470 Karup J
Tlf. 2393 5284, E-mail: mhe@islandshest.dk

Jørn Hartvig, Ringstedvej 81, 4440 Mørkøv
Tlf. 4045 9432, E-mail: jh@islandshest.dk

Ulla Stephansen, Hjorthedevej 9, 8850 Bjerringbro
Tlf. 4087 7224, E-mail: us@islandshest.dk

Indtrådt som suppleant:
Julie Clasen, Gerdsvej 14, 8800 Viborg
Tlf. 6014 4877, E-mail: julie@bclasen.dk

Natur- og Breddekomite

Hovedmål:
Natur og breddekomiteen virker for at fremme adgang til og ridning i naturen og at fremme kendskabet til og overholdelsen af regler og god skik for hestevelfærd for den islandske hest og bevarelse og beskyttelse af den islandske hests naturlige miljø. Natur og breddekomiteen virker tillige for at fremme aktiviteter inden for FITE’s rammer.  Herudover varetager natur og breddekomiteen andre fælles opgaver til fremme af Dansk Islandshesteforenings overordnede formål.

 

Natur- og Breddekomitéen består i 2017 af

Formand: Caroline Seehusen, Svinningevej 7, 4520 Svinninge
Tlf. 2078 9789, E-mail: cs@islandshest.dk

Næstformand: Kim Clausen, Ringkøbingvej 60, 6900 Skjern
Tlf. 2288 3802, E-mail: dejbjergislandsheste@gmail.com

Jytte Skovgaard Andersen, Asvej 14, 4540 Fårevejle
Tlf. 3068 4950, E-mail: jytteskovgaard@amalfivin.dk

Lone Høgholt, Langebjergvej 15, 8654 Bryrup

Tlf. 2020 8141, E-mail: hoegholt@mail.dk