Regler og reglementer

Klage- og Ordensudvalgets afgørelser skal overvejende baseres på et regelgrundlag. Dette er i dag spredt over en række kilder, som f.eks. og ikke udtømmende:

a) Diverse danske love og bekendtgørelser
b) DI’s egne regler
c) FEIF’s regler
d) FITE’s regler
e) DIF’s regler
f) DRF’s regler
g) Landsudvalgets regler
h) Anti Doping Danmarks regler

Klage- og Ordensudvalgets seneste regeloversigt kan ses her: Regeloversigt