Magasinet TÖLT

Magasinet TÖLT

TÖLT er et eksklusivt fagmagasin med omdrejningspunktet ”Den islandske hest”.
Den redaktionelle stil favner bredt og magasinet er opbygget efter en klassisk magasinmodel.  Hovedformålet er at formidle specialviden om forskning, uddannelse og hold af den islandske hesterace. Tölt er også kulturbærer af Dansk Islandshesteforenings historie, den islandske hests oprindelse og anvendelse gennem tid i både Danmark og på Island.

I TÖLT bringes de ressourcer i spil som foreningen besidder ift. specialviden omkring f.eks. forskning/historie, avl, genetik, sport, natur og bredde, men også ved at skribenter udefra bidrager med specialviden. Medlemsinformation indgår i reduceret omfang, og typisk med henvisninger til foreningens andre medier, alternativt gengivet med en journalistisk synsvinkel.

I TÖLT kan du finde længere artikler, faglige indlæg og smukke billedreportager, der alle bidrager til at skabe identitet omkring det tilhøre et interessefællesskab, og føle, at man hører til i fællesskabet omkring den islandske hest.

TÖLT udkommer 6 gange om året. Der skelnes ikke til om interessante artikler skrives eller omhandler medlemmer/ikke-medlemmer og artiklernes forfattere har derfor stor fleksibilitet til at favne bredt – og i nogen grad også i nogle tilfælde at stille kritiske spørgsmål til DI, eller argumentere for ting, som ikke nødvendigvis er officiel DI politik.

TÖLT udkommer i 2017 i 49. årgang og er et højt skattet blad for alle Dansk Islandhesteforenings medlemmer. Magasinet udkommer ud i et oplag på ca.  3.800 eksemplarer hver anden måned, men læses formentlig af tre gange så mange.

Redaktøren står for den daglige drift af TÖLT. Ansvarshavende redaktør er Dansk Islandshesteforenings siddende bestyrelsesformand.

Tölt sendes uden beregning i ét eksemplar til freelancere og samarbejdspartnere, der har løst opgaver i forbindelse med magasinet. Vi sender gerne eksemplarer i løssalg til øvrige interesserede – her vedlægges faktura på magasinets pris samt porto.

Tekster & billeder til Tölt:

Alle er meget velkomne til at kontakte redaktøren med forslag til emner, der kunne være relevante at belyse i TÖLT. Redaktionen tager også med stor glæde imod idéoplæg incl. fotos til artikler og indlæg. Vær opmærksom på at der kræves fotos i meget høj opløsning.

Alle er hjertelig velkomne til at henvende sig til Tölts redaktør Journalist, Tina Andersen på Tina@islandshest.dk eller medredaktør og on-line kommunikationsmedarbejder Kristina Christensen på kristina@islandshest.dk.

Annoncering

TÖLT er et attraktivt blad at annoncere i. TÖLT bliver læst og gemt og læst igen. En flot annonce læses ofte med stor interesse, fordi mange af TÖLT´s læsere er trofaste og vidensbegærlige over for indhold og produktnyheder relateret til den islandske hest.
TÖLT har en lang række trofaste annoncører. I de senere år er flere nye annoncører kommet til – og vi vil gerne have endnu flere! Alle har mulighed for at annoncere i TÖLT. Vi har annoncer i mange forskellige størrelser og målet er, at også mindre virksomheder skal kunne købe en annonce i TÖLT.

Annoncesalg varetages af Birthe Christensen, og hun kan kontaktes på: annonce@islandshest.dk

Link til annoncestørrelser & annoncepriser 2017 (PDF)

Modtagelse af digitalt annoncemateriale til TÖLT

De oplyste annoncepriser skal tillægges moms og baseret på elektronisk produceret materiale. Annoncen skal leveres trykklar i et af følgende formater: PDF, EPS eller TIFF. I undtagelsestilfælde kan der afleveres et åbent dokument fra et af flg. programmer: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, QuarkXPress eller Adobe Photoshop. I så fald skal alle anvendte skrifter og lænkede billeder medsendes. Billeder skal være CMYK og 300 dpi. Hvis annoncen ikke er fremstillet som nævnt, vil annoncøren blive faktureret for konvertering og ekstra arbejde i den forbindelse. Mindstebeløbet er kr. 250,00 + moms.

 

DEADLINES – redaktionelt indhold

25.07.2017 – TÖLT 5 Septembernummer
19.09.2017 – TÖLT 6 Novembernummer

 

DEADLINES ANNONCER

31-07-2017  Bestillingsfrist for annoncer (ca. 1 uge før annoncedeadline)
07-08-2017 Deadline for levering af annoncer

25-09-2017 Bestillingsfrist for annoncer (ca. 1 uge før annoncedeadline)
02-10-2017  Deadline for levering af annoncer