Projekt Hedeland

I sommeren 2015 blev der nedsat en arbejdsgruppe som skulle arbejde med “Projekt Hedeland”. Gruppen består af:

Formand Leif Andersen
Jan Christensen,
Jytte Skovgaard Andersen
Tanja Jordan
Inger Frederiksen

Den politiske forankring i DI er hos næstformand i bestyrelsen.

Baggrunden for projektet er, at bestyrelsen – i løbet af et par år – kunne imødese en del renoveringsudgifter, især i staldafsnittet, eventuelt en total nedrivning og genetablering af den oprindelige natur. De små og nedslidte bokse i Ringborgen bliver næsten ikke brugt mere. Ved større arrangementer på stedet lejes rejse-bokse, hvilket er en fordyrende løsning for stævnet eller arrangementet. Samtidigt så var staldene ikke noget, som DI kunne være bekendt ikke at gøre noget ved, hvilket de tre ejer-kommuner (Høje-Taastrup, Greve og Roskilde) kommuner havde bemærket.

I 2014 bestemte avlskomiteen, at Hedeland ikke egnede sig til kåring længere, da især kravene til pasbanens længde var blevet skærpet, og avlskomiteen har derfor ikke i 2015, 2016 og 2017 gennemført kåringer på Sjælland.

Efter fællesmøder med de sjællandske klubber og DI, blev der opnået enighed om, at igangsætte en analyse at behovet for renovering, samt at se på mulighederne for at få udbygget Hedeland til større arrangementer. Arbejdsgruppen blev stiftet, og der blev søgt tilskud hos de tre ejer-kommuner til at udarbejde et færdigt oplæg til et nyt og kraftigt udbygget Hedeland. Et tilskud fra de tre ejer-kommuner ville – ud over at være et godt politisk signal – betyde, at Arbejdsgruppen kan færdiggøre en projekt-ansøgning, som kan sendes til de store fonde, som eventuelt kan se en interesse i at støtte et projekt.

  • I juli måned bestemte DM Sport arrangørerne at overføre hele overskuddet fra DM2017 til projekt Hedeland. Det blev til 37.000 kr.
  • I december 2016 kom der så en bevilling fra de tre kommuner på tilsammen 93.000 kr. som er blevet brugt til at færdiggøre projekt-oplægget.
  • I januar 2017 støttede “Den unge Gartner” v/Svend Blitskov projekt Hedeland med ca. 60.000 kr.

 

Det samlede projekt er blevet forsinket i flere omgange, men i foråret 2017 bestemte Hedelandgruppen at igangsætte udvidelsen af passporet, og det arbejde blev færdiggjort i maj 2017 med en fin og flot indvielse, som fik stor omtale i de lokale medier. Så stor at Sjællandske Medier bevilgede 25.000 kr. til den fortsatte udbygning af Hedeland.

I efteråret 2017 stod det klart, at såfremt det store projekt skulle kunne realiseres via milliontilskud fra de store fonde, så skulle to forhold opfyldes:

  • Anvendelsen af Hedeland skal involvere flere brugergrupper. For eksempel skal den nye ringborg være så fleksibel indrettet, at den både kan bruges som stald for hestene, men også til andre aktiviteter for fx mountain-bikere og spejdere.
  • Selve baneanlægget med ny 300 meter Ovalbane til Gædingakeppni og ny opvarmningsbane skal anlægges “for egen regning”, dvs. finansieres af DI, klubber og sponsorer, og forventes at løbe op i 500-550.000 kr.

 

I øjeblikket (jan 2018) arbejdes der med en samlet projektramme på omkring 15 mio. kr.

Håbet er at der hurtigt kan tages fat på en etapevis renovering / udbygning af Hedeland, således at Hedeland i 2018 kan gennemføre en kåring og senere et DM.

Til yderligere information er her nogle af dokumenterne.

 

Nærmere information om projektet kan fås ved henvendelse til formanden for udvalget Projekt Hedeland, Leif Andersen, mobil: 24464892 eller leifandersen@amalfivin.dk