Projekt Hedeland

I sommeren 2015 blev der nedsat en arbejdsgruppe som skulle arbejde med “Projekt Hedeland”. Gruppen består af:

Formand Leif Andersen
Jan Christensen,
Jytte Skovgaard Andersen
Tanja Jordan
Inger Frederiksen

Den politiske forankring i DI er hos næstformand i bestyrelsen, John V. Hansen.

Baggrunden for projektet er, at bestyrelsen – i løbet af kort tid – kunne imødese en del renoveringsudgifter, især i staldafsnittet, eventuelt en total nedrivning og genetablering af den oprindelige natur. De små og nedslidte bokse i Ringborgen bliver næsten ikke brugt mere. Ved større arrangementer på stedet lejes rejse-bokse, hvilket er en fordyrende løsning for stævnet eller arrangementet. Samtidigt så var staldene ikke noget, som DI kunne være bekendt ikke at gøre noget ved, hvilket de tre ejer-kommuner (Høje-Taastrup, Greve og Roskilde) kommuner havde bemærket.

I 2014 bestemte avlskomiteen, at Hedeland ikke egnede sig til kåring længere, da især kravene til pasbanens længde var blevet skærpet, og avlskomiteen har derfor ikke i 2015 og 2016 gennemført kåringer på Sjælland.

Efter fællesmøder med de sjællandske klubber og DI, blev der opnået enighed om, at igangsætte en analyse at behovet for renovering, samt at se på mulighederne for at få udbygget Hedeland til større arrangementer. Arbejdsgruppen blev stiftet, og deres foreløbige arbejde har resulteret i fremsendelse af ansøgning til de tre ejer-kommuner om tilskud til at udarbejde et færdigt oplæg til et nyt og kraftigt udbygget Hedeland. Et tilskud fra de tre ejer-kommuner vil betyde, at Arbejdsgruppen kan færdiggøre en projekt-ansøgning, som kan sendes til de store fonde, som eventuelt kan se en interesse i at støtte et projekt. Det ventes at kunne ske i efteråret 2016.

I øjeblikket arbejdes der med en projektramme på omkring 10 mio. kr.

DM 2016 arrangørerne har meldt ud, at et eventuelt overskud fra DM-stævnet vil gå til “Projekt Hedeland”.

Håbet er at der hurtigt kan tages fat på en etapevis renovering / udbygning af Hedeland, således at Hedeland i 2017 kan gennemføre en kåring og måske et DM.

Du kan her følge, hvordan projektet forløber.

Til yderligere information er her nogle af dokumenterne.

 

Nærmere information om projektet kan fås ved henvendelse til formanden for udvalget Projekt Hedeland, Leif Andersen, mobil: 24464892 eller leifandersen@amalfivin.dk