Kendelse fra Klage og Ordensudvalget

Klage og Ordensudvalget har behandlet sagen om forståelsen af to dispensationer om en hjælpers tilstedeværelse i collecting ring i T1-udtagelse og T1-finale, og om Sportskomitéens sagsbehandling og afsagt kendelse d. 19.oktober.

Du kan læse kendelsen her