TREC

Foto: Mette Dahl

Foto: Mette Dahl

FITE TREC er en forholdsvis ny disciplin i Dansk Islandshesteforening

FITE TREC Denmark-udvalget består af:

Helene Saltoft (formand)
Vips Christensen
Jacob Kamp
Benedikte Dysted
Hanne Møller
Lotte Gilstrøm

Udvalgets arbejdsopgaver:

 • Opdatere det danske regelsæt efter FITE reglementet.
 • I samarbejde med TREC Sverige at uddanne TREC dommere, arrangører og banelæggere.
 • Hjælpe med opstart af TREC træning forskellige steder i landet.
 • Tilbyde introkurser mod betaling af transportudgifter og overnatning. Intro kurser er til dig der gerne vil vide mere, som rytter, hjælper og evt. kommende dommer, banebygger mv.
 • Planlægge og afvikle FITE TREC stævner over hele landet.
 • Informere om og skabe interesse for TREC blandt ryttere, også uden for DI’s medlemsskare, for på den måde at løfte DI’s medansvar for uddannelse af alle ryttere i sikker og hensynsfuld ridning i naturen.
 • Indhente viden om og erfaring med lægning af POR ruter samt bygning af PTV baner. Om muligt medvirke til etablering af faste træningsfaciliteter.
 • Udbyde TREC træning under ”Aktivitetsugen”.
 • Alle beslutninger om økonomien behandles og træffes af DI’s bestyrelse.
 • TREC udvalget vil løbende informere på DI’s hjemmeside/Facebook.
 • Interesseret i kurser eller uddannelse? Kontakt: info@fitetrec-denmark.dk

 

Vores hjemmeside vil løbende blive opdateret, men indeholder blandt andet information om:

 • FITE TREC Denmark er åben for alle ryttere uanset hesterace.
 • Info om introkurser og stævner mv.
 • Aktivitetskalender med løbende opdatering af arrangementer og kursustilbud
 • Danske særregler, blanketter og link til internationalt reglement
 • Beskrivelser af alle FITE TREC PTV (forhindringsbane)opgaver
 • Billeder fra FITE TREC aktiviteter
 • FITE TREC…. vil du vide mere ???

Du er altid velkommen til at tage kontakt til os på ovenstående mail.

Vores hjemmeside finder du her: FITE TREC Denmark