Anvendelse af dommere – Alrid

Ved Alridstævner anvendes der dommere, som er uddannet i Dansk Islandshesteforening. Her kan man læse om hvilke type dommere og hvor mange der skal bruges, når man vil arrangere et stævne.

Alle sportsdommere (også udenlandske) dømmer i gangartsdelen efter retningslinjer/vejledninger udstukket fra FEIF. Disse guide lines kan findes her .

Til Alrid skal der også benyttes dommere ved terrænlydighed, men disse kan være oplærte civile og behøver ikke have dommerstatus.

Du finder en liste med kontaktinformationer på dommerne her.

Alridstævne FEIF-dommer A-dommer B-dommer C-dommer D-dommer
Gangarter
AL1: 4.1/5.1
AL2: 4.3 (5.1)
AL3: 4.5
AL4: 4.5
1 1 1
Lydighed
Freestyle
AL2
AL3
AL4
1 (2*)
Hurtighed 1

*Der skal være min. 1 og max. 3 dommere. De nævnte bemandinger er minimumskrav. Dvs. hvis man kun har én dommer skal denne være min. C-dommer. Hvis man har 2 dommere skal én være C-dommer (eller højere), men den anden dommer kan godt være en D-dommer.

Dommerkrav ved DM i Alrid (AL1)

DM
(AL1)
FEIF-dommer A-dommer B-dommer C-dommer D-dommer
Gangarter4.1 / 5.1 1 2 1  1
LydighedFreestyle 1 2
Hurtighed 1

Alle nævnte bemandinger er minimumskrav!

Honorarer

  • Udenlandske FEIF-dommere 800 kr pr dag + 70 kr til fortæring pr dag
  • Danske FEIF-dommere 500 kr pr dag + 70 kr til fortæring pr dag
  • A-dommere 500 kr pr dag + 70 kr til fortæring pr dag
  • B-dommere 500 kr pr dag + 70 kr til fortæring pr dag
  • C-dommere 400 kr pr dag + 70 kr til fortæring pr dag
  • D-dommere 300 kr pr dag + 70 kr til fortæring pr dag

 

Udenlandske dommere (uanset dommerstatus) kan få udbetalt honorar for rejsedage For danske FEIF-dommere vil der blive opkrævet et gebyr på 300 kr pr. dommer pr. dag. For A-dommere vil der blive opkrævet et gebyr på 150 kr pr. dommer pr. dag. Disse gebyrer vil blive opkrævet af DIs sekretariat.

Kørsel
Dommeres transport til og fra stævnepladsen skal godtgøres med 2,75 kr pr / km. Dommere arrangerer samkørsel så vidt muligt.

Indkvartering
Hvis et stævne varer over flere dage, skal dommerne indkvarteres på stævnets regning. Ønsker dommere at køre hjem og sove, sker dette på egen regning, medmindre der er aftalt andet stævne og dommer imellem.

Regler for dommernes arbejdstid
Dommere må maks dømme 8 timer på en dag (inkl. evt dommermøder). Samlet set må en stævnedag for dommere maks vare 10 timer inklusiv frokost og korte pauser hver anden time plus alle andre pauser.

På stævnepladsen
Dommerne skal, på ovalbanen, have drejestol og bord, samt være beskyttet mod regn og sol. Dommeren/dommerne skal, ved lydighedsbanen, have stol og bord, samt være beskyttet mod regn og sol.