Regler for stævneridning i Danmark

Ved afholdelse af ridestævner med islandske heste er de gældende regler bestemt af FEIF. FIPO eksisterer fra 2016 ikke længere.

I stedet har FEIF lagt alle sine regelsæt sammen i et dokument kaldet FEIF Rules and Regulations 2017OBS: Fra 1. april 2018 gælder FEIF Rules and regulations 2018 Sport

Desuden gælder de danske særregler, som kan ses nedenfor.

Er du interesseret i Gæðingakeppni kan du finde dette reglement og guidelines, på FEIF’s hjemmeside. Link til gældende reglement for Gæðingakeppni på FEIFs hjemmeside.

ALRID har ligeledes sit eget reglement, som er tilpasset denne konkurrenceform. Link til reglement for ALRID.

Danske særregler

Ved afholdelse af ridestævner med islandske heste er FEIFs Rule book gældende.

Deltagelse i DI-arrangementer – herunder sportsstævner  –  forudsætter, at man er personligt medlem af DI eller anden national islandshesteforening under FEIF.

De danske særregler er tilpasset forholdene i Danmark, og indeholder de regler, der, udover FEIFs Rule book, er gældende ved afholdelse af stævner i Danmark.

Dette reglement indeholder nogle få undtagelser fra FEIFs Rule book, som er gældende ved afholdelse af danske nationale stævner.

 1. Startberettigede heste
  Kun renracede islandske heste med korrekte hestepas kan stille op ved stævner efter dette reglement.
 2. Vaccinationsregler
  Hestene skal være vaccineret efter de gældende vaccinationsregler.
 3. Tro- og loveerklæring
  Ved stævner skal der på forlangende afleveres en underskreven ”Tro- og loveerklæring”. Endvidere skal der fremvises gyldigt vaccinationsbevis for hesten eller stævnepas attesteret af dyrlæge.
 4. Rytterlicens
  Der skal betales rytterlicens i henhold til Sportskomiteen’s regler.
 5. Påklædning
  Rytterne skal være iklædt hensigtsmæssigt ridetøj og ridefodtøj med hæl samt ridehjelm med godkendelse VG1 + EN 1384:2017 som er gældende fra sæson 2018.
 6. Udstyr
  Alle bid, hvor tøjlerne er forbundet med stænger, ringe el.lign., der kan bruges som vægtstang, er kun tilladt i T.1, T.2, T.4., T.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, FS1, AL1 og alle pasdisciplinerne. Hackamore sidestilles med bid med stangeffekt.

Definition på bid med vægtstangseffekt
Det, der afgører om et bid har vægtstangseffekt, er om tøjlens hæftning til bidringen sidder lavere end biddets placering i mundvigen.

Et bid, hvor nakkestykket er hæftet til biddet i en højere ansat ring/hæftning, som fx ses på baucherbiddet, har ikke vægtstangseffekt, så længe tøjlens hæftning ikke er fikseret lavere end biddets placering i mundvigen.

  1. Gennemførelse af konkurrencer
   Alle klasser med flere på banen i udtagelsen, må kun gennemføres med heat af 2-3 ekvipager dog tillades max 1-2 heat med 4 ekvipager.
  2. Fremrykning af programtider
   Det er tilladt at fremrykke programtider ved offentliggørelse af det min. 1 time før nysat programtid.
  3. Dommere
   Sportskomiteen’s regler for anvendelse af dommere skal overholdes.
  4. DM i Sport
   For at kunne deltage til DM i Sport, skal ekvipagen have opnået de, af Sportskomiteen, fastsatte kvalifikationskrav og have korrekt indløst rytterlicens.

Aldersgrænser

   • Juniorer 12-15 år
   • Ungryttere 16-21 år
   • Seniorer 22 år og ældre

Aldersgrænsen regnes ud fra det kalenderår, hvori man opnår den pågældende alder.

Dansk mesterskabstitel
Kun ryttere med dansk statsborgerskab eller ryttere, der er tilknyttet Danmark på FEIFs liste over landerepræsentation kan vinde medaljer samt kåres som Danmarksmester

   1. Landsholdsudtagelse
    Der er opstillet er række minimumskrav for udtagelse til landsholdet. Se dem her. Alle der opfylder disse krav, og som har udfyldt en ryttererklæring kan udtages til landsholdet. For ryttere med udenlandsk statsborgerskab gælder samme krav, samt at de skal have haft bopæl i Danmark uafbrudt i mindst 365 dage. Dette skal dokumenteres ved udskrift fra folkeregisteret. Endvidere skal rytteren have tilkendegivet tilknytning til Danmark (FEIFs regler for skift af nationalitet).