Regler for stævneridning i Danmark

Ved afholdelse af ridestævner med islandske heste er de gældende regler bestemt af FEIF. FIPO eksisterer fra 2016 ikke længere, i stedet har FEIF lagt alle sine regelsæt sammen i et dokument kaldet FEIF Rules and Regulations 2017. Desuden gælder de danske særregler, som kan ses nedenfor.

Er du interesseret i Gæðingakeppni kan du finde dette reglement og guidelines, på FEIF’s hjemmeside. Link til gældende reglement for Gæðingakeppni på FEIF’ hjemmeside.

ALRID har ligeledes sit eget reglement, som er tilpasset denne konkurrenceform. Link til reglement for ALRID.

Danske særregler

Ved afholdelse af ridestævner med islandske heste er FEIFs Rule book gældende.

De danske særregler er tilpasset forholdene i Danmark, og indeholder de regler, der, udover FEIFs Rule book, er gældende ved afholdelse af stævner i Danmark.

Dette reglement indeholder nogle få undtagelser fra FEIFs Rule book, som er gældende ved afholdelse af danske nationale stævner.

 1. Startberettigede heste
  Kun renracede islandske heste med korrekte hestepas kan stille op ved stævner efter dette reglement.
 2. Vaccinationsregler
  Hestene skal være vaccineret efter de gældende vaccinationsregler.
 3. Tro- og loveerklæring
  Ved stævner skal der på forlangende afleveres en underskreven ”Tro- og loveerklæring”. Endvidere skal der fremvises gyldigt vaccinationsbevis for hesten eller stævnepas attesteret af dyrlæge.
 4. Rytterlicens
  Der skal betales rytterlicens i henhold til Sportskomiteen’s regler.
 5. Påklædning
  Rytterne skal være iklædt hensigtsmæssigt ridetøj og ridefodtøj med hæl.
 6. Udstyr
  Alle bid, hvor tøjlerne er forbundet med stænger, ringe el.lign., der kan bruges som vægtstang, er kun tilladt i T.1, T.2, T.4., T.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, FS1, AL1 og alle pasdisciplinerne. Hackamore sidestilles med bid med stangeffekt.

Definition på bid med vægtstangseffekt
Det, der afgører om et bid har vægtstangseffekt, er om tøjlens hæftning til bidringen sidder lavere end biddets placering i mundvigen.

Et bid, hvor nakkestykket er hæftet til biddet i en højere ansat ring/hæftning, som fx ses på baucherbiddet, har ikke vægtstangseffekt, så længe tøjlens hæftning ikke er fikseret lavere end biddets placering i mundvigen.

 1. Gennemførelse af konkurrencer
  Alle klasser med flere på banen i udtagelsen, må kun gennemføres med heat af 2-3 ekvipager dog tillades max 1-2 heat med 4 ekvipager.
 2. Fremrykning af programtider
  Det er tilladt at fremrykke programtider ved offentliggørelse af det min. 1 time før nysat programtid.
 3. Eftertilmeldinger – startrækkefølge
  Det er tilladt, ved et AB-stævne, at lade opklassende B-ryttere starte sidst i A-klassen. Ved almindelige eftertilmeldinger efter offentliggørelse af starttider skal ryttere starte først i det tilmeldte klasse (jf. FIPO).
 4. Dommere
  Sportskomiteen’s regler for anvendelse af dommere skal overholdes.
 5. DM i Sport
  For at kunne deltage til DM i Sport, skal ekvipagen have opnået de, af Sportskomiteen, fastsatte kvalifikationskrav og rytteren skal have dansk statsborgerskab eller have været bosat i Danmark uafbrudt i mindst 2 år før og op til DM (dette skal kunne dokumenteres ved udskrift fra Folkeregistreret). Desuden kræves der:
 • Personligt medlemskab af DI
 • Indløst rytterlicens

Aldersgrænser

 • Juniorer 12-15 år
 • Ungryttere 16-21 år
 • Seniorer 22 år og ældre

Aldersgrænsen regnes ud fra det kalenderår, hvori man opnår den pågældende alder.

Dansk mesterskabstitel
Ekvipager, som kan deltage i DM, kan opnå titlen som Dansk Mester.

 1. Landsholdsudtagelse
  Der er opstillet er række minimumskrav for udtagelse til landsholdet. Kravene kan ses her. Alle der opfylder disse krav, og som har udfyldt en ryttererklæring kan udtages til landsholdet. For ryttere med udenlandsk statsborgerskab gælder samme  krav, samt at de skal have haft bopæl i Danmark uafbrudt i mindst 2 år før og op til mesterskabets start. Dette skal dokumenteres ved udskrift fra folkeregisteret. Endvidere gælder, at ryttere, der vil ride for et andet landshold, skal følge FEIFs regler for skift af nationalitet.

Deltagelse i DI-arrangementer – herunder sportsstævner  –  forudsætter, at man er personligt medlem af DI eller anden national islandshesteforening under FEIF.