Regler for ranglistestævner

WRL-stævner (Sport)

 • Et WRL-stævne skal arrangeres af DI eller en lokalklub under DI.
 • Stævner der ønsker at få resultater registreret på WorldRankingList, skal sende en anmodning om dette til DIs sekretariat via hjemmesiden senest en måned før stævnet skal afvikles. Her skal oplyses om arrangør, klasser og status og banemål.
 • Stævnet skal udbyde mindst tre ovalbaneklasser og to pasklasser.
 • Dommerbemandingen skal overholdes, det vil sige at alle WRL-klasser skal dømmes af mindst tre FEIF-dommere, hvoraf mindst én er udenlandsk.
 • Ovalbanen skal være 250 m og overholde krav udstukket fra FEIF.
 • Beslag- og udstyrskontrol på alle heste i finalerne og minimum 25% af hestene i udtagelsesrunderne i WRL-klasserne.
 • Da WorldRanking stævner er arrangementer med et internationalt publikum (i hvert fald med dommere fra andre lande) er det obligatorisk, at speakeren annoncerer på engelsk (også) eller som minimum et sprog som alle dommerne (og så vidt muligt ryttere og øvrige tilstedeværende) kan forstå.
 • Stævnet skal bruges IceTest til registrering af resultater.
 • Alle heste skal være registreret i IceTest med reg.nr.
 • Alle udtagelsesresultater indberettes til rangliste@islandshest.dk senest 8 dage efter afholdt stævne. Resultatfilen kan også uploades direkte via icetest.dk/drl
 • Hvis der tilbydes mulighed for opklasning fra B til A, skal B-klassen være med DRL-status, der kan ikke tilbydes opklasning mellem to WRL-klasser.
 • Der skal indsendes følgende dokumenter (mailadresserne står på dokumenterne).
  – Evalueringsrapport
  – Indberetning af dommere
  – Kortgivning
  Disse skabeloner kan findes her.
 • Ryttere rangeres på WRL, når de indenfor to år har opnået tre resultater med et gennemsnit på min. 5,50. Denne rangering er uafhængig af hest, dvs. det kan være to resultater opnået på to forskellige heste.

 

DRL-stævner (Sport)

 • Et DRL-stævne skal arrangeres af DI eller en lokalklub under DI.
 • Stævner der ønsker at få resultater registreret på den danske rangliste, skal sende en anmodning om dette til DIs sekretariat via hjemmesiden senest en måned før stævnets afvikling. Her skal oplyses om arrangør, klasser og status og banemål.
 • Stævnet skal udbyde mindst tre ranglisteklasser
 • Dommerbemandingen skal overholde gældende regler.
 • Banen skal overholde krav udstukket fra FEIF. Se godkendte baner her.
 • Stævnet skal bruges IceTest til registrering af resultater.
 • Alle udtagelsesresultater indberettes til rangliste@islandshest.dk senest 8 dage efter afholdt stævne. Resultatfilen kan også uploades direkte via icetest.dk/drl
 • Hvis man kører med A- og B-klasser, hvor rytterne har mulighed for opklasning, skal disse tastes ind i hver sin IceTest-fil, for at sikre at eventuelle opklassende ryttere sikres begge resultater på DRL.
  Tilbydes der ikke mulighed for opklasning fra B til A, kan alle resultater indtastes i samme IceTest-fil
 • Der skal indsendes følgende dokumenter (mailadresserne står på dokumenterne).
  – Evalueringsrapport
  – Indberetning af dommere
  – Kortgivning
  Disse skabeloner kan findes her.
 • Ryttere findes på DRL, så snart de har ét resultat i en ranglisteklasse, dvs. en A-, B- eller C-klasse.
 • Ryttere rangeres på DRL, når de indenfor et år har to resultater, hvor gennemsnittet er over 4,50. Denne rangering er uafhængig af hest, dvs. det kan være to resultater opnået på to forskellige heste.

 

DRL-stævner (Gædingakeppni)

 • Et DRL-stævne skal arrangeres af DI eller en lokalklub under DI.
 • Stævner der ønsker at få resultater registreret på den danske rangliste, skal sende en anmodning om dette senest en måned før stævnets afvikling. Her skal oplyses om arrangør, klasser og banemål.
 • Stævnet skal udbyde mindst tre gædingakeppni-klasser (GDA A-flok, GDB B-flok, GDY Ungdomsflok, GDT Teenageflok, GDC Børneflok).
 • Dommerbemandingen skal overholde gældende regler.
 • Banen skal overholde krav udstukket fra FEIF. Se godkendte baner Afholdes der GDA skal der være et passpor i forbindelse med ovalbanen.
 • Stævnet skal bruges IceTest til registrering af resultater.
 • Alle udtagelsesresultater indberettes til rangliste@islandshest.dk senest 8 dage efter afholdt stævne. Resultatfilen kan også uploades direkte via icetest.dk/drl
 • Der skal indsendes følgende til Gædingakeppniudvalget på rlb@islandshest.dk
  – Evalueringsrapport
  – Kortgivning
  Disse skabeloner kan findes på hjemmesiden under Dokumenter – Sportskomite – Om ridekonkurrencer
 • Ryttere findes på DRL, så snart de har ét resultat i en ranglisteklasse, dvs. GDA, GDB, GDY, GDT og GDC.
 • I GDA og GDB er det hestene som rangeres. I GDY, GDT og GDC er det rytterne der rangeres.
 • Heste/ryttere rangeres på DRL, når de indenfor et år har to resultater, hvor gennemsnittet er over 7,250. Denne rangering er uafhængig af hest i GDY, GDT og GDC og rytter i GDA og GDB – dvs. det kan være to resultater opnået på to forskellige heste (i GDY, GDT, GDC) eller med to forskellige ryttere (i GDA, GDB).

 

Priser

Sport

 • WRL-status: 1200 kr.
 • DRL-status: 600 kr.
 • Dobbelt DRL-status*: 900 kr.

*Man skal bruge dobbelt DRL-status, hvis man giver rytterne mulighed for at klasse op fra B-klasser til A-klasser. Dette er ikke muligt ved et WRL-stævne!

Gædingakeppni

 • DRL-status: 300 kr.

Der skal betales for WRL/DRL-status, da DI skal betale FEIF for at få oprettet stævnerne i DRL/WRL-listerne, som er et system der benyttes gennem FEIF. Derudover går der penge til videreuddannelse af A-dommere og FEIF-dommere.