Uddannelse

DI-uddannelse

DI-uddannelsesudvalg er udpeget af bestyrelsen og varetager uddannelse af hesteejere, ryttere, instruktører og trænere med formålet at sikre en høj standard og moral inden for håndtering af hestene, overholdelse af FEIF’s ride-etiske regler, samt korrekt etisk opførsel til enhver tid.
DI-uddannelsessystem bygger således på FEIF-Matrixen, som DI underskrev i 2013.
DI-uddannelse er ansvarlig for:

 • Ridemærker
 • Basiskursus
 • Førstehjælp til hest & rytter
 • Instruktøruddannelsen
 • Træneruddannelsen
 • Internationalt instruktørsamarbejde
 • Efteruddannelse af trænere og instruktører

Alle kurser vil blive annonceret på hjemmesiden og i TÖLT. Alle planlagte arrangementer vil kun blive afholdt, hvis der er tilstrækkeligt med kursister.

Uddannelsesudvalget:

 • Anne Sofie Nielsen
 • Astrid Skou
 • Eva Lundh
 • Jens Tølbøll
 • Kristiane Klindt
 • Søren Madsen

Har du spørgsmål skriv til rita@islandshest.dk

 

Internationalt samarbejde

Dansk Islandshesteforening deltager i to internationale netværk omkring uddannelse, henholdsvis i FEIF og i NIF.

FEIF er den internationale Islandshesteorganisation. I FEIF-Education udarbejdede man i 2013 en uddannelses matrix, der muliggør en sammenligning af de enkelte landes uddannelsessystemer. Dette betyder, at når du har taget en national eksamen, bliver du samtidig registreret i det internationale instruktørsystem.

Du kan således meritoverføre fra land til land. Dette er en fordel, dels når du skal sælge dine ydelser i udlandet, dels hvis du ønsker at videreuddanne dig på et tidspunkt, hvor det kursus, du ønsker, ikke udbydes i dit hjemland. Her kan du gå ind på FEIF´s hjemmside og – måske – finde det kursus, du søger i et andet land.

FEIF-Education har fingeren på pulsen, når det gælder den nyeste viden indenfor ridning, træningsmetoder og horsemanship. FEIF tilbyder årligt et efteruddannelsesseminar for alle instruktører og trænere registreret i matrixen, hvor de nyeste strømninger præsenteres og debatteres. Seminarerne har et højt fagligt niveau og er samtidig en enestående mulighed for at knytte nye kontakter og foreningsforbindelser i hele FEIF. Også på sports- og avlssiden udbyder FEIF seminarer og kurser, der kan have relevans for vore instruktører og trænere.

DI-uddannelse samarbejder ligeledes med Norge, Finland og Sverige om en stadig udvikling af instruktør- og træneruddannelsen. Vore systemer er stort set identiske. Der arbejdes løbende med en optimering af uddannelsens indhold samt eksamensformen.

Danmark har i øjeblikket et medlem i FEIF Education. Det er Karen B. Rasmussen, som du altid kan henvende dig til vedrørende FEIF-relaterede spørgsmål. Kras@newmail.dk.