Instruktøruddannelsen

Der arbejdes i øjeblikket på en opdatering af nedenstående i kraft af ændringer i DIs uddannelsesstruktur
/DI-uddannelse 20.11. 2018

Instruktøruddannelsen

Målsætning

Det er Dansk Islandshesteforenings målsætning at uddanne rideinstruktører, der kan fungere i lokalklubberne – og på nationalt niveau. Instruktørerne skal være i besiddelse af faglige kompetencer såvel i spørgsmål vedrørende grundridning og gangartstræning som hestehold og horsemanship. Uddannelsen består af fire trin:

  • Aspirantkursus
  • B-instruktør Del I og II
  • Instruktørkursus I og II
  • Islandshesteridelærer

Deltagerne binder sig til et trin af gangen. Et uddannelsestrin kan indeholde flere kurser.

Aspirantkursus:

Forkundskaber: Basiskursus samt en solid erfaring i ridning af islandske heste og nogen erfaring i undervisning af hold.

Aspirantkurset indeholder en intensiv gennemgang af undervisningsmetodik, grundridning og grundlæggende gangartsridning i teori og praksis. Der vil blive stillet teoretiske opgaver til fremlæggelse. Kurset varer fire dage. Du kan som aspirant assistere B-instruktører, undervise mindre øvede ryttere og arbejde inden for turridning.

B-instruktørkursus (FEIF level 1)

Forkundskaber: Basiskursus, Aspirantkursus samt deltagelse i et DRL-stævne, minimum i en 4.3/T.5 klasse og med minimum 5.0 i karakter. Desuden Førstehjælp til hest & rytter.

Du skal være en habil rytter samt have solid erfaring med undervisning af hold. Både under kurset og til eksamen rider kursisten på egen hest, som vedkommende selv har trænet. Det skal være den samme heste under hele forløbet. Hesten skal være lydig, velbalanceret og kunne de elementære øvelser og tölte i ren takt. B-instruktørkurset består af to kursusmoduler á fire dage.

B-instruktørkurset indeholder en intensiv og udvidet gennemgang af undervisningsmetodik, samt grundridning og gangartsridning i teori og praksis. Der vil ligeledes være undervisning ved gæstelærere. Der vil både være egen ridning og undervisning af elever. Som eksamineret B-instruktør kan du undervise nybegyndere og letøvede ryttere i grund- og gangartsridning. B-instruktørkurset forbereder kursisten på den kommende eksamen, der ligger ca. tre måneder efter sidste kursusdel.

B-eksamen indeholder følgende emner og krav:

  • Rideprøve –  Der  mødes med let opvarmet hest. Du skal bære godkendt ridehjelm, og hestens udstyr skal være i overensstemmelse med FIPO. Kun 2- eller 3-delt trensebid er tilladt. Der skal rides i grupper på op til fem ryttere og på kommando. Følgende øvelser vises: ridning for lange tøjler med hesten til biddet, remontesæde, lodret sæde, voltearbejde i skridt, trav og tölt, letridning i trav med skift af diagonalen, hele og halve parader, forpartsvending, schenkelvigning, skridt som forberedelse til tölt, arbejds- til middeltempo tölt og galop på begge volter i let sæde.

 

  • Praktisk undervisningsprøve –  Aftenen før prøveaflæggelsen trækkes to emner, hvoraf eksaminanden vælger det ene. Der skal undervises letøvede ryttere i 15 minutter. Emnerne er: Løsgørende arbejde i skridt for lange tøjler samt voltearbejde, den halve parade, små slangegange, det lodrette sæde, paraden, trepunktssædet (remontesædet), Kyra Kyrklund´s AB, voltefigurer, skridt som forberedelse til tölt, letridning, tölt, trav, forpartsvending, schenkelvigning i skridt, stor slangegang, balanceøvelser, tölt på begge volter, voltearbejde i tölt og galop

 

  • Teoretisk prøve – Aftenen før prøveaflæggelsen trækkes to emner, hvoraf eksaminanden vælger det ene. Eksaminanden har mulighed for at gøre brug af audiovisuelle hjælpemidler, men har selv ansvar for at medbringe disse. Følgende emner kan trækkes: Voltefigurer/rideveje på ridebanen og kommandoerne til disse, remontesædet, indvirkning og anvendelse, letridning, indvirkning og anvendelse, let sæde, indvirkning og anvendelse, det lodrette sæde, indvirkning og anvendelse, gangarten skridt, sæde og indvirkning, gangarten trav, sæde og indvirkning, gangarten galop, sæde og indvirkning, gangarten tölt, sæde og indvirkning, forpartsvending, schenkelvigning, ”Til biddet”, hesten søger frem og ned, uddannelsestrin i den klassiske ridning, hestens adfærd, hestens anatomi i forhold til træning, Kyras ABC, en halve og hele parade, løsgørende arbejde, hestens udrustning i forbindelse med ridning, balance- og sædeøvelser og arbejde fra jorden.

Alle tre prøver skal bestås for at man kan kalde sig B-instruktør. Hvis man dumper et fag, kan man gå til re-eksamen tre gange. Herefter nulstilles man og må tage kurset igen for at opnå ret til at gå til eksamen. Dansk Islandshesteforening tilstræber at tilbyde B-instruktørkursus i ulige år og eksamen hvert år.

Instruktørkursus I og II (FEIF Level 2)

To kurser af en uges varighed, hvor egne heste – en 4-gænger og en 5-gænger – medbringes. Formålet med kurset er at give deltagerne de nødvendige færdigheder til at undervise fra nybegynderniveau til nationalt konkurrenceniveau efter bestået eksamen

Adgangskrav: bestået B-instruktøreksamen, bestået C- træner eksamen og gennemført et sportsdommeraspirantkursus. Der undervises i grundridning, gangartslære og ekvipageanalyse.

Kurset afsluttes med en eksamen, som indeholder seks delprøver:

• Freestyle, et selvkomponeret rideprogram, der viser hvorledes dressurøvelser anvendes hensigtsmæssigt i forbindelse med træning af gangartshesten
• Demonstration. Gennemgang af et givent rideteoretisk emne fra hesteryg
• 4-gangsprogram svarende til 4.1.
• 5-gangsprogram svarende til A-flokk-program
• Eneundervisning. Der undervises i et givent emne
• Gruppeundervisning. Der undervises en gruppe i et givent emne

Alle seks prøver skal bestås for at man kan kalde sig instruktør. Hvis man dumper et fag, kan man gå til re-eksamen tre gange. Herefter nulstilles man og må tage kurset igen for at opnå ret til at gå til eksamen. Desuden nulstilles man også, hvis der går mere end 3 år fra sidste kursusdel, uden at man har bestået hele eksamen.

Islandshesteridelærer (FEIF level 3)

Et ugekursus, hvor egne heste medbringes. Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at kunne undervise på alle niveauer, inklusive eliten. Efter bestået eksamen kan islandshesteridelærerne desuden virke som lærere i uddannelsessystemet. Instruktørkurser I og II (FEIF level 2) og Islandshesteridelærer (FEIF level 3) afholdes i et fælles nordisk samarbejde.