Ridemærker

Der arbejdes i øjeblikket på en opdatering af nedenstående i kraft af ændringer i DIs uddannelsesstruktur
/DI-uddannelse 20.11. 2018

 

Ridemærkeordningen er Dansk Islandshesteforenings forsøg på at bringe den store erfaring, vi har om hestehold og ridning, videre til alle medlemmerne.

Dansk Islandshesteforenings ridemærkeordningen er under revision, men der kan tages rytterdiplomer for juniorer på Aktivitetsugen i Kompedal 2015.

Det skal være sjovt at ride – og måske eje en islandsk hest. Det er det også, hvis man bare ved, hvordan mans skal passe og ride sin hest. Der findes mange systemer og teorier omkring ridning og hestehold. Men egentlig er der ingen grund til at gøre det så svært. Som hestemennesker skal vi blot kende til de enkle regler, der er for fodring, pasning og ridning, og lære at handle efter dem. Så har både hest og rytter det bedst.

Vi kalder grundmærket for et kørekort til den islandske hest. Men man bliver heldigvis aldrig færdig med at lære. Vi håber, at du bliver så tilpas nysgerrig, at du får lyst til at tage et eller flere af mærkerne.

Alle ridemærker indeholder både teori til klubaftnerne og undervisning til hest.

De enkelte mærkers indhold er sammensat af hestefolk, der er specialister indenfor området. Alene DI-godkendte lærere kan undervise på ridemærkeordningen.  Det betyder at B-instruktører og instruktører kan undervise i ridningen, DI-godkendte dyrlæger og agronomer i teorien omkring hestehold. Instruktøraspiranter kan ikke undervise på ordningen.

Dansk Islandshesteforenings ridemærkeordning er i disse år under revision, da vi ønsker at give vores mange nye og gamle islandshesteejere et opdateret in-put  med formidling af erfaringer omkring avl, ridning og hestehold. Ridemærke 1 og 2 i den “gamle” ordning, kan ombyttes med Grundmærket i den nuværende ordning.

Det er lokalklubberne, der afvikler ridemærkekurserne. Materiale rekvireres på sekretariatet, som registrerer deltagerne. Materialet er gratis for DI-medlemmer, men koster 100,- kr. pr. deltager for ikke-medlemmer.

Ridemærkerne vil gennemgå en større revidering/opdatering den næste tid. Det kan derfor være at nogle af ridemærkehæfterne vil slippe op, da de ikke vil blive genoptrykt. Vi håber på forståelse, tålmodighed og på at I alle vil tage godt imod det nye der kommer.

Ordningen ser således ud:

Juniormærket
Grundmærket
Naturmærket
Avlermærket
Gangartsmærket

Ridemærke i guld
Du bestemmer selv, hvor mange af mærkerne du vil tage. Gennemfører du dem alle, får du ridemærket i guld.

naturmærke juniormærke grundmærke

Flere klubber kan slå sig sammen om teoriaftenerne. Niveauet er lagt, så alle kan være med, og de fleste vil lære nyt. For mange ”gamle” islandshestefolk vil der også være ny viden at hente. Ved gennemførelse af et ridemærkeforløb udstedes deltagerdiplom. Materiale, læreroversigt og flere oplysninger hos Dansk Islandshesteforenings sekretariat, tlf. 8747 5075.

 

Juniormærket

Indhold

Juniormærket består af i alt 27 lektioner fordelt på 18 ridelektioner og 9 teoriektioner om hestehold. Disse kan fordeles over flere hverdagsaftner eller et færre antal weekends.

Hestehold – teori – hestens adfærd – hestens udseende – hestens fodring – hvordan ser en tilfreds hest ud?  – foderstand  – foder  – vand  – hvordan fodre jeg? – hestens øvrige pasning  – hvad skal jeg gøre hver dag?  – hvad skal jeg gøre en gang imellem?  – hvad skal jeg gøre nogle gange om året? – hovene – ormekur – vaccination – tandraspning – den syge hest – stalde og folde – noget om sikkerhed

Ridning – praksis – hente på fold eller i stald – klargøring – brug af godbidder – hvornår har du brug for en voksen

Grundmærket

Indhold

Historie og færdselsregler (1 aften) I grundmærket hører du om Dansk Islandshesteforenings historie, for det er godt at kende sine rødder. Vi håber, at du vil få samme oplevelse, som de af os, der har været medlemmer i mange år: – at vi alle sammen er en del af en helt særlig forening samlet omkring den islandske hest.

Du vil også få en gennemgang af de færdselsregler, der gælder, når vi rider i naturen. Det er der, de fleste af os rider mest. Der hører hesten hjemme og vi skal kunne benytte os af vores adgang til det åbne land og skovene.

Dyrlæger og agronomer (2 aftner) Dyrlæger og agronomer vil gennemgå, hvordan du holder hest, uden at det bliver en videnskab. Du vil komme til at høre om:

Adfærd – flokdyr – flugtinstinkt – ædeadfærd – trivsel – mennesker / hest adfærd

Hestens anatomi – udseende og navne – hoven – hovpleje – fordøjelseskanalens udseende og funktion

Stalde – indretning – staldtyper – floksammensætning

Folde – foldens beskaffenhed – hegn – vand – mineraler

Fodring – vurdering af fodringstilstand – grovfoder – tilskudsfoder – vitaminer og mineraler

Praktisk fodring – fodringsrutiner – tidsintervaller – hvor meget og hvor lidt – særlige behov

Sygdom – hvordan ser en syg hest ud? – hvad gør jeg? – hvad gør jeg før jeg ringer til dyrlægen? – hvor kommer symptomerne fra?

Forebyggelse – vaccinationer – tandpleje – ormekure

Ridning (2 dage)

DI-uddannede rideinstruktører vil undervise i de helt grundlæggende rideprincipper to hele dage. Du vil komme til at:

Hente på folden – nærme sig hesten – grime på – trække

Klargøring – binde, strigle – sadle op – trække opsadlet hest

Ride – sidde op fra begge sider, korrekt opstilling (det uafhængige sæde), hjælperne, balance, stoppe, dreje

Gangarterne – skridt – tölt – trav – galop – god pas – grisepas

Naturridemærket

Indhold:

Teori (ialt 6 timer)

Undervisningen varetages af én af DI´s kredsrepræsentanter, instruktør og dyrlæge. Emnerne er bla. :

– den gode fritidshest

– fodring af fritidshesten

– udstyr (sadel, gjord, bid, tøjle osv.)

– konditionstræning

– skoning

– hesten med i trailer

– Almindelige skader på fritidsheste

– Om at være og blive velset

– Lovens bogstav

– Skovens ejer og tilladelser til ridning

– Ridning i naturen

– Spring

– Håndhesteridning

Ridelektioner (12 lektioner)

Rideundervisningen foregår både på bane og ude i naturen.

– Vi repeterer grundridningen af grundmærket

– Vi øver teknikker til ridning i flok på vej og i naturen

– forskellige sædetyper

– Ride i flok, gangarter og tempi, krydse veje

– Ridning på blød bund, søer/hav

– Spring over grøfter og spring

– Introduktion til håndhesteridning