Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Kendelse fra Klage og Ordensudvalget

Klage og Ordensudvalget har behandlet en sag om forståelsen af en købekontrakt om en hoppe i fol, hvor der efterfølgende viste sig vanskeligheder med stambogsregistrering af føllet.

Sagen afvist som henhørende under den almindelige lovgivning og de ordinære domstole. Kendelse afsagt d. 23. oktober.

Du kan læse kendelsen her