Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

CEM blandt islandske heste i Danmark

Som det måske allerede er nogen bekendt, så er der konstateret CEM hos i alt 3 hingste fra en besætning i DK samt mistanke om CEM hos yderligere 2 hingste i en anden besætning.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside står der en fin beskrivelse af, hvad CEM er. Følg linket her 

I al korthed er det en smitsom livmoderbetændelse hos hopper forårsaget af bakterien Taylorella equigenitalis. De mest almindelige symptomer er flåd, hopper der løber om og hopper, der ikke bliver drægtige. Hingstene er symptomløse, men kan overføre bakterien fra en hoppe til den næste.

Føl, der fødes af en inficeret hoppe, kan blive bærer af bakterien indtil behandling.

CEM er en anmeldepligtig sygdom. Det vil sige, at Fødevarestyrelsen skal underrettes ved positive fund og dermed er CEM underlagt en vis form for offentlig kontrol.

Eftersom det er en bakterie, der er årsagen, vil behandlingen være antibiotika i et antal dage, hvorefter hesten er rask igen.

Den islandske hestepopulation i DK har ikke tidligere haft positive tilfælde. CEM er i DK som sådan, men ingen islandske heste indenlands har tidligere været fundet positive.

Fødevarestyrelsen er underrettet i den netop opståede CEM-situation, og er således dem, der styrer processen. Alle hoppeejere i forbindelse med de konstaterede positive fund er underrettet. Der er ingen restriktioner på de hopper, der er bedækket af de positive hingste. Hopperne må hentes hjem, men det anbefales kraftigt at tage CEM-prøver på disse hopper, samt at holde dem for sig selv indtil, der foreligger et negativt prøvesvar.

Hopper, der er blevet bedækket af en inficeret hingst, og hingste, der er testet positive i det første laboratorie, betragtes som under mistanke. Eftersom CEM er en anmeldepligtig sygdom, vil disse dyr få godtgjort udgifter til analysen af prøverne af det offentlige. Prøverne skal analyseres på SSI (Statens SerumInstitut) for at udgiften kan refunderes.

Dansk Islandshesteforening er i løbende dialog med de relevante instanser, og vi vil løbende orientere her på vores nyhedssider.

/Stambogskontoret for Islandske heste