Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

CEM fortsat

CEM situationen udvikler sig hele tiden – desværre.

I alt har vi (DI) fået besked om 13 hingste, der nu er verificeret positive hos Statens Seruminstitut (SSI). Det er sandsynligt, at der vil komme flere – desværre. Vi kan konstatere, at en vis spredning af den er virkelighed, og at den er til stede både på Sjælland og i Jylland.

For mere info om selve lidelsen, se Fødevarestyrelsens hjemmeside

Som avlsorganisation er det vores opgave at forholde os fagligt og sagligt til situationen og vejlede avlerne, om, hvordan man skal forholde sig i den givne situation.
Egentlig er der to forhold, af betydning, og det ene er, hvad vi gør i den akutte, her og nu situation, og det andet er, hvad vi gør fremadrettet på den lange bane.
Med denne nyhed vil vi blot forsøge, at samle op på de anbefalinger vi allerede har lagt ud, og som retter sig mod ”her og nu”-situationen. Dette handler blandt andet om, de ændringer Fødevarestyrelsen (FVST) er kommet ud med i sidste uge.
Samarbejdet med de faglige eksperter fra relevante organer fortsætter, og vejledninger til de praktiserende dyrlæger om prøveudtagning og behandlingsvejledninger til CEM, er distribueret via Faggruppen Hest, Den Danske Dyrlægeforening. Vejledningerne er udarbejdet på Universitetshospitalets sektion for Reproduktion og Obstetrik.

Hvad kan vi anbefale her og nu?
Vi anbefaler alle avlere, at forholde sig aktivt og ansvarligt til CEM. Dette gør man ved at:
• Alle hingste, der bedækker anbefales testet for CEM.
• Alle hopper, der skal til hingst, samt alle hopper, der er bedækket med en af de CEM-positive hingste bør testes for CEM.
Jo flere prøver, der bliver taget, jo mere viden får vi om, hvor meget og hvordan bakterien er spredt i populationen.

Ændringer fra FVST
I nyhedsopslag om CEM den 08.07.2020, gjorde vi i samarbejde med FVST rede for, hvilke prøver den økonomiske kompensationsordning dækkede. Det er vigtigt, at gøre opmærksom på, at FVST i sidste uge, netop har ændret på disse kriterier.
De praktiserende dyrlæger er informeret via nyhedsbrev fra FVST, så spørg jeres dyrlæge, når I skal have taget prøver, hvilke prøver der er inde under kompensationsordningerne.

Hvorfor rammes de islandske heste i DK af CEM nu?
Det kan der næppe svares på, og der kan næppe heller svares på, hvor det kommer fra. CEM er til stede i nogle europæiske lande, og man skal i første omgang nok bare erkende, at vi har brug for at kunne flytte vores heste rundt forskellige steder, og at al flytning medfører risiko for smittespredning af enhver art – herunder CEM.
For nogle bliver CEM en særdeles bekostelig affære, mens andre helt går fri. Der er desværre ingen retfærdighed i dette. På Islandshest.dk vil fortsætte med at samle op på situationen.

/Avlskomiteen og Sekretariatet

Tidligere nyheder om CEM:
– 1.juli 2020: CEM blandt islandske heste i Danmark
– 8. juli 2020: Anbefaling til avlerne omkring CEM (Contagiøs Equin Metritis)