Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

COVID-19: Yderligere åbning af foreningslivet og opdaterede retningslinjer

Forsamlingsforbuddet er hævet til 100 personer og kulturministeriet har opdateret retningslinjerne for genåbning af inden- og udendørs idræts- og foreningsliv

Forsamlingsforbuddet er fra d. 8. juli hævet til 100 personer. I Dansk Islandshesteforening følger vi stadig Dansk Rideforbunds anbefalinger, og henviser i øvrigt til nyeste retningslinjer fra kulturministeriet.

Forsamlingsforbuddet er nu hævet til 100 personer
Pr. d.d. er forsamlingsforbuddet hævet fra 50 til 100 personer. Det gør afviklingen af aktiviteter i ridesporten, herunder stævner, lidt lettere tilgængelige, men myndighedernes retningslinjer skal selvfølgelig fortsat overholdes, og Dansk Ride Forbunds anbefalinger er også uændrede – selvfølgelig med undtagelse af ændringen af antal personer fra 50 til 100.

Se DRF´s anbefalinger her.

Kulturministeriets opdaterede retningslinjer for Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter
Forudsætningen for at idræts- og foreningsliv kan genåbne, og for at medlemmer og deltagere kan forventes at genoptage deres aktiviteter i foreningsregi, er, at deltagere, frivillige og ansatte kan føle sig trygge ved at deltage i aktiviteterne. Herunder findes de nyligt offentligjorte udførlige retningslinjer fra kulturministeriet.

UDENDØRS retningslinjer findes HER
De er offentliggjort d. 7.7 2020, og her finder du mere mere om:

Særlige retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv
Særlige retningslinjer for turnerings- og konkurrenceaktiviteter
– Retningslinjer for afvikling af arrangementer/-konkurrencer med siddende publikum/deltagere

INDENDØRS retningslinjer findes HER 
De er offentliggjort d. 7.7 2020, og her finder du mere mere om:

Generelle retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejdet og beskyttelse af medarbejdere/frivillige/medlemmer
– Særlige retningslinjer for indendørs idrætsliv
– Særlige retningslinjer for lokaler med møde-, undervisnings- og værk- stedsaktiviteter i forenings- og skoleregi

– Særlige retningslinjer for turnerings- og konkurrenceaktiviteter
– Retningslinjer for afvikling af arrangementer/-konkurrencer med sid- dende publikum/deltager