CHR-registrering

CHR-registrering

CHR-registrering betyder, at alle hestehold og kortere flytninger af heste skal registreres i CHR via appen ”CHR”

Hvis du står for et hestehold, skal det registreres i det Centrale Husdyrbrugsregister, CHR via Fødevarestyrelsens app ”CHR.”

Det gælder både dig, der har to heste og dig, der har 100. Det er den ansvarlige for hesteholdet, der skal registrere det.

Har ejendommen allerede et CHR-nummer?

En del ejendomme har allerede et CHR-nummer tilknyttet. Hvis det er tilfældet, skal man blot tilknytte et hestehold til CHR-nummeret hos Landbrugsindberetningen.

Der er et mindre, årligt gebyr for hvert CHR-nummer. Større hestehold opkræves en årlig afgift til Dyrevelfærdskontrol på 690 kr. (10-40 heste) eller 1909 kr. (over 40 heste).

Vigtig viden for arrangører af events for islandske heste

Deltagerlister for arrangementer på Sporti.dk udgør den nødvendige registrering til CHR. Bruger man ikke Sporti.dk som tilmeldingsplatform, skal man have en anden optegnelse over de deltagende heste, kontaktinformationer på ejere samt registreringsnumre og navne på hestene.

Registrering skal forhindre smittespredning

Baggrunden for registreringerne er, at i tilfælde af anmeldepligtige hestesygdomme, kan smitten hurtigere opspores og inddæmmes. Registrering af heste sker som en del af EU’s dyresundhedslov. Du kan læse alle relevante oplysninger om CHR-registrering her:

Dokumenter og filer

Læs mere om komitéerne