Vaccination

Vaccination

Vacciner skal gives af dyrlæger i henhold til myndighedernes godkendelse af vaccinen. Oplysninger om vaccinens godkendelse fremgår af lægemiddelstyrelsens produktgodkendelse. Er du i tvivl, skal du rådføre dig med din dyrlæge.  

I forbindelse med vaccination bør man redegøre overfor dyrlæge, hvis du har intention om at starte stævner/kåring, hvor der er udenlandske heste eller mange heste af hensyn til evt. forøget smittefare.  

Vaccinationsregler opdeles i nationale – og internationale regler: 

Vaccinationsregler til klubarrangementer og stævner, der afholdes som danske rangliste stævner  

Gælder kun for nationale arrangementer, og hvor stævnet afholdes som kun DRL. Afvikles stævnet som både DRL og WRL, gælder vaccinationsreglerne for internationale stævner.  

Påbegyndt basisvaccination efter 1.1.2024

  • 1. basisvaccination efterfulgt af  
  • 2. basisvaccination som gives fra 21-60 dage efter 1. basisvaccination  
  • booster vaccination som gives indenfor 6 måneder og 21 dage efter 2. 

Herefter skal hesten vaccineres årligt. Det betyder maks. 365 dage efter 3. basisvaccination (booster vaccinationen). Enhver vaccination (booster) skal altid være givet senest 7 dage før ankomst til stævnepladsen (dag 8). Hesten må deltage i klubarrangement og stævner efter de to første basis vaccinationer.  

Påbegyndt basisvaccination før 1.1.2024, samt efter 1.1.2005 

  • 1. basisvaccination efterfulgt af  
  • 2. basisvaccination som gives fra 21-92 dage efter 1. basisvaccination  
  • booster vaccination som gives indenfor 7 måneder efter 2. 

Herefter skal hesten vaccineres årligt. Det betyder maks. 365 dage efter 3. basisvaccination (booster vaccinationen). Enhver vaccination (booster) skal altid være givet senest 7 dage før ankomst til stævnepladsen (dag 8). Hesten må deltage i klubarrangement og stævner efter de to første basis vaccinationer. 

Heste må starte kåring og stævne mellem 2. og 3. vaccination.  

Heste med korrekt påbegyndt basisvaccination før 1.1.2005 er fritaget for kravet om 3. booster vaccination. 

Vaccinationsregler til internationale stævner og kåringer

Ved WRL/DRL stævner samt alle FEIF-kåringer i DK gælder FEI’s vaccinations regler: (https://inside.fei.org/fei/your-role/veterinarians/biosecurity-movements/vaccinations

Hesten skal være basisvaccineret som ovenfor beskrevet, hvor sidste vaccination (booster) skal være givet indenfor de sidste 6 mdr. og 21 dage, dog ikke indenfor de sidste 7 dage op til ankomst på stævnepladsen.  

Hvis man rider i udlandet, er det vigtigt, at man som rytter er opmærksom på, hvilke vaccinationsregler, der gælder i det enkelte land. De fleste lande følger FEI.  

OBS! Alene i forhold til Icehorse Festival 2024 og vaccination, vil et vaccinationsinterval på op til 12 mdr. undtagelsesvis blive accepteret. 

Ny-importerede heste fra Island

Heste, der er importeret fra Island indenfor 28 dage (21+7) før ankomst til stævnepladsen, kan dispenseres for ovenstående regler.

Ligger importen udover de 28 dage, skal hesten have 1. og 2. basisvaccination for at kunne starte stævner og stille til kåring.

Ved VM, hvor der oprettes specielle karantænezoner, kan der dispenseres fuldstændigt for vaccinationskrav for heste, der ankommer direkte fra Island til stævnepladsen.

/Opdateret 14. marts 2024

Læs mere om komitéerne