Frilco Philippines Corporation

DIs bestyrelse: Om de ekstraordinære indtægter på stambogskontoret 

Af: Bestyrelsen

På den netop afholdte Generalforsamling blev spørgsmålet om overskud på Stambogskontoret diskuteret.

Drøftelsen fremgår af referatet fra Generalforsamlingen, som nu er at finde på DIs hjemmeside. Her kan man også finde bestyrelsens beretning. Begge findes i bunden af denne skrivelse.

Autorisationen til at drive Stambogskontoret er givet til Dansk Islandshesteforening. En væsentlig betingelse for foreningens godkendelse var foreningens garanti om, at der ikke skete forskelsbehandling mellem medlemmer af DI og ikke medlemmer –  DIs vedtægter §4. Det fremgår af Stambogsreglementets §8: ”For de forskellige funktioner i stambogsarbejdet opkræver DIs avlskomite eller Videncentret for Landbrug, Heste, gebyrer, som i alt væsentligt skal dække de forbundne udgifter i forbindelse med avlsarbejdet.”  

DI er aldrig blevet bedt om at fremlægge særskilt regnskab for Stambogskontoret, og spørgsmål om størrelsen af overskud/underskud har ikke været bragt op af myndigheder i forbindelse med gennemgang af forvaltning.

Efter det ekstraordinært høje overskud, som følger af lovkrav vedr. undtagelse fra konsum i 2021/22, gik Sekretariatet i gang med mere systematisk at opdele indtægter og udgifter på henholdsvis Sekretariat og Stambogskontoret, se Beretningen 2021/22. Det drejer sig især om lønudgifter, som er den store udgiftspost. Der er en rigtig god og sund arbejdskultur på Sekretariatet/Stambogskontoret, hvor medarbejderne springer til, hvor arbejdspresset er stort. Og der var et stort arbejdspres i forbindelse med ”konsumbølgen”.  

De overskud, som er genereret på Stambogskontoret de seneste to år, er ekstraordinære. Det er der redegjort for i Bestyrelsens beretninger for disse år. De er ikke forudset eller planlagt. Den øgede omsætning er en funktion af hesteejernes ønske om at få udtaget deres heste fra konsum plus alle de heraf afledte ekstra ydelser i form af opdatering af hestepas og ejerskifter til rette ejer. Priserne på Stambogskontorets ydelser er ikke indekseret og er ikke steget siden 2018. 

DI står i de kommende år overfor potentielt store investeringer i digitalisering som følge af EU’s nye Dyresundhedslov. Fra DI ønsker vi, at den digitalisering, der skal ske i den sammenhæng, kan knyttes til Worldfengur. Der er også andre digitaliseringsudfordringer relateret til GDPR. Vi kender ikke omfanget af udgifter relateret til disse opgaver. 

Bestyrelsen har ingen intention om at tjene store overskud på Stambogskontoret. Der gives et tilskud til avlen, og derudover bør overskuddet være begrænset. Det var også baggrunden for at iværksætte en skarpere adskillelse af indtægter og udgifter mellem Stambogskontoret og Sekretariat. Vi skal vide, hvor pengene kommer ind, og hvor de bruges. 

Bestyrelsen er optaget af gennemsigtighed i alt, hvad vi gør i DI. Med udsigt til potentielt store udgifter på Stambogskontoret de kommende år til digitalisering og faldende indtægter på grund af økonomisk afmatning, er jeg optaget af, at disse forhold ikke fører til, at DIs medlemmer i de kommende år skal bidrage til Stambogskontoret. Samtidig er Bestyrelsen fuldt enige i, at DI ikke skal tjene store overskud på Stambogskontoret. Fremadrettet vil overskud føre til nøje overvejelser om nedsættelse af gebyrer.  

Alle med islandsk hest – uanset om man er medlem af DI eller ej – nyder godt af DIs arbejde for et aktivt islandshestemiljø, som jo mestendels bedrives af frivillige, der yder en kæmpe indsats for foreningen og ude i klubberne. Særligt avlerne har en stor interesse i, at der er et aktivt hestemiljø, at DI har bedrevet avlsarbejde osv. Det er jo alt sammen brikker i forklaringen om den voksende interesse for og udbredelse af den islandske hest”, siger Sus Ulbæk,


Gå til Referat af generalforsamlingen 19.november 2022

Gå til: Indkaldelse, Dagsorden og bestyrelsens beretning Generalforsamling 2022

Denne meddelelse er udsendt til alle lokalklubber og medlemmer mandag d. 28. november 2022.