Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

DI’s klagesystem er klart

klagebillede

Kender du DI’s nye klagesystem? Ellers så læs mere.

På generalforsamlingen den 21. november 2015 blev der vedtaget et helt nyt sæt vedtægter. En væsentlig nyskabelse var oprettelsen af et uafhængigt og generalforsamlingsvalgt “Klage og Ordensudvalg”.

Det har krævet en del arbejde at få “systemet” op at stå, men det er nu tilendebragt. Du kan læse meget mere under “Klage og Ordensudvalgets” fane under Foreningen. Der findes både:

  • Reglementet for Klage og Ordensudvalget
  • Klage og Ordensudvalgets sammensætning
  • Forretningsorden for Udvalget
  • Det omfattende regelsæt som DI er underlagt
  • Klagevejledning
  • Klageskema

 

Og en hel masse yderligere information om, hvordan man skal forholde sig, hvis man har et klagepunkt.

Søger du mere information så læse eventuelt også Foreningshåndbogens afsnit 8.

DI er trådt et skridt op på den demokratiske rangstige.