Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

DM sender 37.398 kr. til Hedeland

dm2016-logo-og-billede

DM 2016 blev det største stævne på dansk jord i år. Fra begyndelsen var det meldt ud, at et overskud skulle gå til det forhåbentlig kommende renoverings- og udbygningsprojekt på Hedeland. Alle indtægter og udgifter er nu bogført, og resultatet er, at DM sender 37.398 kr. til Hedelands-projektet.

Kim Bugge, som var stævneleder og tillige formand for Sportskomiteen, udtaler: “DM var en stor oplevelse for os alle i år. Vi fik en fantastisk opbakning fra både ryttere, sponsorer, tilskuere og det frivillige korps, som bare var så glade og hjælpsomme alle sammen. Vi havde på forhånd meldt ud, at vi gerne ville støtte Hedelands-projektet, hvis der kom et overskud ud af stævnet. Normalt sender DI jo ikke blot pengene videre – det er jo trods alt DI og dermed vores medlemmer, som tager den økonomiske risiko i et stort stævne, og som også dækker stævnet ind fx. med forsikringer, hjemmeside og administration. Omsætningen er nu over 1,0 mio. kr. Men vi fandt at der var behov for noget ekstra-ordinært i forhold til Hedeland. Hedelandsgruppen arbejder med en meget ambitiøs plan, og den ville vi gerne støtte, og selvom de måske ikke når helt i mål, så håber vi i det mindste, at pengene kan gøre en forskel i forhold til at få forbedret banerne på Hedeland til gavn for både sport og avl” slutter Kim Bugge.

Leif Andersen, formand for Hedelandsprojektet, er glad for det kontante tilskud. Han siger: “Det er dejligt, at DI på den måde giver os opbakning. Vi har ansøgninger om tilskud til et forprojekt ude i de tre kommuner, som ejer Hedeland, og det er vores håb, at de nu vil se endnu mere positivt på ansøgningen, når nu vi selv går forrest?  Desværre er det en lidt lang proces – men vi er fortrøstningsfulde, og tror, at vi snart får svar fra de tre kommuner. I mellemtiden arbejder vi stadigvæk på at fremme og udvikle projektet. Det sker i samarbejde med I/S Hedeland, og med de mange interessenter rundt i området. Vi ønsker et projekt, som integrerer flere brugergrupper i brugen af det areal, som står til vores rådighed – og samtidigt et projekt, som vil give nogle helt unikke rammer om sport og avl for den islandske hest”.

Han oplyser videre, at midlerne fra DM vil gå til udviklingen af forprojektet, som består af en komplet ansøgning med tegninger, visionsoplæg, økonomi, drift  og en helt række andre ting. Det omfangsrige forprojekt er nødvendigt for efterfølgende at kunne søge de store anlægs- og udviklingsfonde, som kunne tænkes at ville støtte det store projekt med tilskudsmidler. Hvis de tre kommuner ikke bakker op om den ide, og projektet dermed falder til jorden, så vil DM-pengene i stedet for gå til renovering af de nuværende faciliteter. Endelig oplyser Leif Andersen, at det fortsat er hans håb, at man så småt kan komme i gang med en etape 1 på Hedeland i 2017.

Vi krydser fingre for, at det kan gå i opfyldelse.