Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Dyresundhedsloven og registrering af heste og besætninger i CHR

Den nye Dyresundhedsforordning (EU) er trådt kraft den 21. april, men endnu ikke implementeret for hesteholdet i Danmark. I skrivende stund foreligger der endnu ikke en præcis dato for hvornår, dette sker. Derfor skal du som hestejer se tiden an.

Af Stambogfører Kristiane Klindt

Den nye Dyresundhedsforordning indeholder et krav om registrering af hestenes opholdssteder.

Det betyder rent praktisk i Danmark, at besætninger med heste skal registreres i CHR (Det Centrale HusdyrbrugsRegister), SAMT at det enkelte dyrs opholdssted ligeledes skal fremgå af CHR. Imidlertid er systemerne til denne registrering ikke faldet på plads endnu, hvorfor registreringen endnu ikke kan foretages.

Hvad er CHR?

 

Ejere af allerede registrerede CHR-besætninger har fået et brev fra Fødevarestyrelsen

Imidlertid har ejere af allerede registrerede CHR-besætninger fået et brev fra Fødevarestyrelsen, om at de også bør registrere deres hestebesætninger i CHR.

Det drejer sig om ejere, som via andre dyrearter (kvæg, svin og får etc) allerede er registreret i CHR-registret. Denne registrering af hestebesætninger i CHR vil på sigt ske via www.landbrugsindberetning.dk, men selvbetjeningssystemet hos Fødevarestyrelsen, der skal knyttes her til fungerer ikke helt endnu.

 

Og hvad skal du som hesteejer så gøre lige nu?

Du skal se tiden an indtil ca 1. juli, hvorefter man vil kunne registrere sin hestebesætning. Vi skal nok informere her på islandshest.dk og på Facebook, når vi ved at systemerne fungerer.

 

Lidt om den nye Dyresundhedsforordningen (EU)

Den nye Dyresundhedsforordningen er lovgrundlaget for registrering af hestebesætningerne i CHR.

Der kommer ligeledes et krav om registrering af de enkelte hestes opholdssteder også i CHR, men detaljerne og den rent praktiske registrering af dette er altså endnu ikke mulig. Det handler om hestenes permanente opholdssteder – dvs. steder, hvor hestene befinder sig i mere end 30 dage.

Ligeledes beskæftiger denne forordning sig også med hestenes konsumstatus, idet ejernes mulighed for frivilligt at udtage hestene fra konsum vil bortfalde. Når forordningen er færdig-implementeret vil det således kun være dyrlægerne, der kan udtage hestene fra konsum.

Vi vil fortsat forsøge at holde jer opdateret med, hvad I som hesteejere skal gøre i forbindelse med denne nye forordning.