Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Eliteplan for ungdom Sport & Gædingakeppni 2021 – 2022

Dansk Islandshesteforening har et ønske om at tage dansk islandshestesport til nye højder gennem et stærkt og målrettet talent- og elitearbejde. Resultatet skal sikre en kontinuerlig positiv udvikling og tilgang af særdeles konkurrencedygtige danske ekvipager. Eliteudvalget ønsker at højne informations- og vidensniveauet omkring hestevelfærd i topsporten, så vi sikrer os – og er bevidste om – at vores heste er ”fit-to-compete”.

Talent og elitearbejdet dækker både sport og gædingakeppni. Udvalgte samlinger og events kan med fordel afholdes sammen, for at skabe større fællesskabsfølelse og sammenhæng.

Generelle mål for talent- og elitearbejdet:

 • At bidrage til at udvikle sport og gædingakeppni gennem skabelse af et miljø, hvor der er fokus på god ridning, uddannelse af hest og rytter samt hestevelfærd for hesten i topsporten.
 • At bidrage til at Danmark fortsat klarer sig flot internationalt på såvel senior som ungrytter plan
 • At styrke talentudvikling som kan bringe rytteren til det niveau, som rytteren har ressourcer og egne ambitioner om at nå.
 • At bygge på det talentudviklingsarbejde som sker bredt i islandshestekredse og søge at styrke sammenhængen mellem det arbejde som foregår mellem rytter og egen træner og DI’s elitearbejde.

Eliteudvalget arbejder med elite- og talentudvikling i to spor. Et spor for unge ryttere, der skal sikre en styrket talentudvikling og en stærk rød tråd fra talentarbejdet og frem mod en brutto- og landsholds-gruppe. Et andet spor for seniorryttere. Eliten i Gæðingakeppni skal have samme fokus som sport-eliten, hvorfor medlemmer i de 4 elite-grupper her, vil blive inviteret til de samlinger og arrangementer, der arrangeres for sporten, der er af fælles interesse.

Tanken er, at deltagelse i talentprogrammet som udgangspunkt bliver en forudsætning for at være medlem af Elitegruppen.

DI’s ungdomstalentspor og elitesamling for ungdom skal på ingen måde konkurrere med de enkelte rytteres nuværende træner, men må anses som et supplement – og vil som udgangspunkt være forudsætning for at kunne udtages til landsholdet.

Sport – Ungdoms Elite:

 • Pointkrav (se DI’s hjemmeside, her)
 • Nuværende landsholdsryttere
 • Rytterne skal have tilknyttet en eller flere faste trænere

 

Sport – Junior Elite:

 • Pointkrav (se DI’s hjemmeside, her)
 • Rytterne skal have tilknyttet en eller flere faste trænere
 • Vilje til at være en del af et hold

Elite Gæðingakeppni

 • Ungdoms-flokk (GDY)
 • Teenage-flokk (GDT)

 

For at styrke indsatsen på ungdomsområdet er der udpeget en tovholder for både sport og gæðingakeppni. Disse personer bliver den gennemgående figur i forløbet frem mod de Nordiske mesterskaber i Finland i 2022 og gerne frem mod et VM i Holland i 2023.

De ungdomsansvarlige etablerer dialog med andre elitehold og junior-/ungdoms-trænere rundt omkring i landet med henblik på at arrangere elitesamlinger, så det bliver et fælles samarbejde om at føre de unge frem på en motiverende og positiv måde. Målet er at styrke elitearbejdet for junior-/ungryttere med henblik på at stille med det stærkeste landshold og fremme det langsigtede elitearbejde indenfor såvel sport som gæðingakeppni.

Eyvindur Hrannar Gunnarsson er ungdomsansvarlig for gæðingakeppni. Eyvindur er 33 år og er opvokset på et stutteri i Island og har arbejdet med og omkring islandske heste størstedelen af sit liv med alt fra (konkurrence)ridning, avl, eksport, transport, salg, landbrug, gæðingadommer og foreningsarbejde. Eyvindur er uddannet gæðingadommer fra Island og har senest dømt de Danske mesterskaber i Gæðingakeppni i år og det tyske Paschampionat. Til daglig læser Eyvindur Internationalt salg og markedsføring på CPH Business Academy, og er i opstartsfasen med egen virksomhed, H. Gunnarsson.

Christina Johansen er ungdomsansvarlig for sporten. Christina har med sin uddannelse som sportsdommer, Life- og Business coach samt sin mangeårige karriere som elite- og landsholdsrytter mange redskaber til at hjælpe ryttere med at opnå deres fulde potentiale både ridemæssigt og mentalt. Herudover har hun læst psykologi, pædagogik og didaktik på læreruddannelsen og er derfor uddannet i at formidle budskaber til elever samt at anvende pædagogiske undervisningsprincipper. Til daglig leder Christina CHC Master Class Education center, som tilbyder uddannelse af ryttere på alle niveauer, coaching og talentudvikling af unge og voksne ryttere. Herudover er hun selv aktiv som elitesportsrytter og fremviser stutteri Vivildgårds heste på konkurrencebanerne i ind- og udland.

Talentprogrammet skal understøtte og udvikle en gruppe talentfulde unge gennem træningssamlinger, hvor de kan udvikle deres ridemæssige og sportslige færdigheder. På samlingerne kombineres f.eks. træning til hest, fysisk træning af rytteren, coaching og horsemanship, og på den måde klæder vi rytterne bedst muligt på til at lykkes og dygtiggøre sig.

Der er planlagt 4 ungdomselitesamlinger for de ryttere, der er medlem af DI’s elitegrupper.

#1 Ungdomselitesamling for Sport & Gædingakeppni

Tema: Målsætningsarbejde & rytteren som atlet

Dato: 11. december 2021, kl. 09:00 – 20:00
Sted: CHC Master Class, Vivildvej 4, Hadsten DK-8270
Oplægsholder:
Christina Johansen og Hans-Christian Løwe samt fysioterapeut Pernille Ottesen
Program:

 • Visioner og ambitioner med elitearbejdet for junior/ungryttere.
 • Forventninger til eliterytterne samt fremlæggelse af eliteplanen.
 • Teori og målsætningsarbejde: Nå dine mål og bevar motivationen og glæden i planen frem mod målet.
 • Frokost
 • Teoretisk/praktisk oplæg: Rytteren som atlet i centrum v/Fysioterapeut Pernille Ottesen
 • Workshops
 • Fælles middag
 • Underholdning (Teambuilding)

 

#2 Ungdomselitesamling for Sport & Gædingakeppni

Tema: Rid en harmonisk og korrekt udtagelse

Dato: Marts 2022 (præcis dato kommer)
Sted: Ovalbane samt mulighed for opstaldning
Oplægsholder:
Christina Johansen og Hans-Christian Løwe, FEIF eller Nationaldommer samt gæðingadommer Eyvindur Hrannar Gunnarsson
Program – lørdag:

 • Foredrag/teori: Harmonisk og korrekt udtagelse
 • Hvordan forbereder du at vise en top udtagelse (træning i dagene optil, opvarmning mm.)
 • Hvordan viser du din hest bedst muligt frem og opnår højest mulige bedømmelse.
 • Arbejde med guidelines.

 

Rytterne viser en opvarmning og afholder en clinic for en af de to oplægsholder, hvor de vejledes i deres opvarmning og refleksioner undervejs. Herefter viser de programmer, som vurderes rideteknisk af Christina og HC samt en FEIF eller Nationaldommer og en Gædingakeppni- oplægsholder eller -dommer (for gæðingakeppnirytterne), som bedømmer programmerne. Vi diskuterer og analyserer programmerne i plenum samt med den enkelte rytter.

Program – søndag
Rytterne arbejder videre individuelt med opvarmning og viser igen udtagelser med de forbedringer og fokus punkter fra dagen før. Herefter evalueres rytterne, og vi laver en individuel træningsplan med fokuspunkter, rytterne kan tage med til deres trænere og arbejde videre med

 

#3 Ungdomselitesamling for Sport & Gædingakeppni

Tema: Rid finaler med succes & udstyrskontrol

Dato: 26. – 29. maj 2022
Sted: Guldsmedegården, Guldsmedevej 2, Tikøb 2080
Oplægsholder: Christina Johansen og Hans-Christian Løwe, Nationaldommer Marie Louise Christiansen, Verdensmester Julie Christiansen samt gæðingadommer Eyvindur Hrannar Gunnarsson.

Program:
Tema: Rid finaler med succes – Hvad skal der til for at lave en top finalepræstation. De unge eliteryttere vil få forhåndstilmelding til Kjarni’s WRL-stævne (et af Danmarks bedste stævner med top faciliteter og et dommerteam på højeste niveau)

Torsdag – Fredag: rytterne rider deres udtagelser.

Lørdag: Opsamling med Christina Johansen. Derudover oplæg med henholdsvis Verdensmester Julie Christiansen og Nationaldommer Marie Louise Christiansen.

Disse oplæg skal forberede rytterne til at kunne præstere i finalesituationen samt at sætte fokus på udstyr og udstyrskontrol, sådan at rytterne opnår en forståelse om udstyrskontrol og brug af udstyr mm. Herefter vil der være hyggelig fælles middag.

Søndag:
Rytterne får alle mulighed for at ride en finale (C, B eller A-finale) og arbejde med de fokuspunkter de har fået fra lørdagens teori. Nationaldommer Marie Louise Christiansen vil stå i udstyrskontrollen og gennemgå hver ekvipage individuelt med udstyrstjek og vejledning.

 

#4 Ungdomselitesamling for Sport & Gædingakeppni

Tema: Bliv klædt på til at præstere til NM 2022

Dato: Efter DM 2022
Sted: CHC Master Class, Vivildvej 4, Hadsten DK-8270
Oplægsholder: Ungdomsansvarlig sport, Christina Johansen, Ungdomsansvarlig gæðingakeppni Eyvindur Hrannar Gunnarsson samt landsholdsleder Karen B. Rasmussen.

Program:

 • Der vil blive lavet en individuel træningsplan op til og under nordisk for hver enkelte rytter, som er udtaget til at repræsentere Danmark til NM i Finland.
 • Foredrag: At præstere, når det gælder

 

Der vil være fokus på, hvordan man mentalt er bedst forberedt på at skulle præstere, og hvad der er vigtig at lægge vægt på for at lykkes. Hvordan får man hesten til at toppe på det rigtige tidspunkt og hvad er vigtigt at lægge vægt på i ridningen op til og under stævnet. Teambuildings arrangement for rytterne om aftenen.

//oprettet TW 20.10.21