Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

ERFA-møde om ridespor i Danmark – Mon din kommune deltager her?

Ridetur i Tarup-Davinde’s ridespor. Foto: Anne Stougaard.

ERFA-møde for offentligt ansatte skaber mulighed for videns -og erfaringsudveksling i forhold til flere og bedre ridemuligheder i Danmark.

 

Af Kristina Christensen

Danmarks Idrætsforbund og Dansk Ride Forbund udpegede i 2018 Dansk Islandshesteforening til at varetage projekt “Ridespor-Danmark” i en projektperiode på 4 år med det formål at skabe forbedret adgang for rytteres udfoldelsesmuligheder i naturen.

Det er i den sammenhæng lykkedes at etablere en ERFA-gruppe, hvori offentlige/statslige medarbejdere på tværs af landet kan  udveksle erfaringer og dele ny viden i forhold til ridespor i Danmark.

Efter et første vellykket første møde i foråret inviterer ERFA-arbejdsgruppen og Faaborg-Midtfyn Kommune nu igen til ERFA-møde torsdag d. 7. november i Årslev på Fyn, og igen er alle offentlige/statslige medarbejdere, der arbejder med ridespor, velkomne.

På dagsordenen er der bl.a. et oplæg om Riderute Sydfyn, v. godsejer på Holstenshuus, Ditlev Berner, ekskursion til rideruter i Tarup-Davinde v. medlem af Tarup-Davinde Rytterlaug, Peter Worm samt et oplæg om rideruter i sammenspil med økonomi/lodsejere/kommuner/politikere, v. Natur- og Outdoorturisme-konsulent Nina Brandt.

ERFA-gruppen har udover ovenstående til formål at skabe mulighed for at ansatte i kommuner og stat kan netværke i relevante grupper med nærliggende kommuner eller med kommuner, der har fællestræk med egen kommune – dette for at fremme samarbejde på tværs af kommunegrænserne.

Facilitatorer er Ninna Kruse Larsen og Trine Hedemand fra hhv. Faaborg-Midtfyn Kommune og Vejle Kommune samt Tove Urup Madsen, Projektleder Ridespor-Danmark.

Lyder ERFA-gruppen interessant for dig at blive en del af, så kontakt meget gerne Tove Urup Madsen på mail: tove@islandshest.dk

Du kan læse mere om Projekt Ridespor-Danmark her