Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

FEIF’s Open Breeder Meeting, Idrættens Hus i Brønby

Lørdag den 17. januar afholder FEIF sit andet åbne avlermøde.

Arrangementet er åbent og vi opfordrer alle med interesse for avl til at tilmelde sig.
Der vil blive en variation af åbne debatfora og workshops. Endeligs program offentliggøres på hjemmesiden.
Tilmelding nødvendig, via Sporti, åbner 20. dec