Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

FITE TREC DENMARK Fredensborgstævnet

Stævnets navn FITE TREC DENMARK Fredensborgstævnet

med TREC CUP Zero, One, Two

Stævnets adresse Birkely, Grønholtvangen 8, 3480 Fredensborg
Arrangør FITE TREC DENMARK, c/o Dansk Islandshesteforening, Bedervej 101, 8320 Mårslet, cvr. 80060858
Stævnets kontaktperson(er) Hanne Møller (26895044) og Susanne Holst Larsen (21778003)

e-mail: birkely@gmail.com

Stævnets overdommer Birgitte Kronborg
Dato 17. juni 2018
Klasser T0 – T1 – T2 (TREC cup 2018 – Individuelle starter)

T0 – T1 – T2 (Parklasser)

Max antal tilmeldte ekvipager 30
Minimum antal ekvipager 20
Stævnet afvikles efter gældende TREC reglement TREC reglement DRF/DI www.trec.dk

samt DI særregler www.islandshest.dk/natur/trec/

Vilkår for ryttere der er med i cups https://www.rideforbund.dk/da/Ridesport/Mesterskaber%20Championater%20og%20Turneringer/Turneringer/TRECCupOneTwo.aspx

 

Krav til organisering Åbent for ryttere med medlemskab af; DI, DI lokalklubber, og klubber under DRF
Sidste tilmeldings- og betalingsdato 24. maj 2018
Efteranmeldelse Muligt hvis tidsplanen tillader det, og kun mod ekstragebyr på 100,-
Tilmelding og betaling

 

 

Håndtering af tilmeldinger ved FITE TREC Denmarks stævner er lettest via www.sporti.dk. Det er nemt og gratis at oprette sig som bruger. Der opkræves et Sportigebyr på kr. 11,- ved tilmelding.

Alternativt kan man tilmelde sig via mail: birkely@gmail.com,

her opkræves et gebyr på kr. 30,-

Tilmelding pr. mail er først gældende, når startgebyr + kr. 30.- er modtaget på stævnekontoen

 

Framelding indmeldes til stævneansvarlig:

 

Via mail til og med den 16. juni: birkely@gmail.com

På stævnedagen: Susanne 21778003

Tilbagebetaling ved framelding Der er kun mulighed for tilbagebetaling af startgebyr ved framelding grundet sygdom hos hest eller rytter og mod fremsendelse af lægeerklæring senest 7 dage før stævnet.

Rytteren er dog velkommen til at finde en afløser (evt. fra ventelisten) Sidste frist 7 dage før stævnet.

Tilmeldingsgebyr

 

Startgebyr kr. 200,-

+ Sporti administrationsgebyr kr. 11,- eller

+ administrationsgebyr ved e-mailtilmelding kr. 30,-

Pris for boks Ingen mulighed for boks
Pris for fold Ingen mulighed for fold
Dyrlægegebyr Ingen dyrlægekontrol
Mad Sandwich og vand kan tilkøbes for kr. 50,- ved tilmelding
Rytterbrev Udsendes via mail ca. 1 uge før stævnet
Licenser Intet krav til dette stævne
Vaccinationer/Hestepas Hestepas samt vaccinationsbog vises ved indtjek før stævnestart.

 

Oplysninger i øvrigt Al deltagelse sker på egen risiko.
Hjælpere Der er brug for rigtig mange for at afvikle stævnet. Derfor opfordres deltagerne til at medbringe 1 frivillig hjælper på min. 16 år, der kan hjælpe med praktiske opgaver under stævnet. Der er ingen krav om at hjælpere skal have kendskab til heste. Hvis man, mod forventning ikke kan skaffe en hjælper, må man påregne at hjælpe med praktiske opgaver, som kan ligge dagen før eller før/ efter stævnet.
Øvrige forhold på stævnepladsen Pga. meget få p-pladser i området opfordres deltagerne i stævnet til at køre sammen, parkere tæt og bruge de p-pladser, vi anviser. Mere herom i rytterbrevet, som udsendes 1 uge før stævnet.
Ved dette stævne er præmiering som følger:

TREC CUP Zero, One, Two: 1.pladsen i de tre faser præmieres i de tre klasser. Alle får en CUP roset.

Parklasserne: T0, T1, T2: Samlet 1., 2. og 3.plads i hver klasse præmieres. Alle får en deltagerroset.

 

 

Tro- og loveerklæring

 

Tro- og loveerklæring om sundhedstilstand hos heste, der deltager i stævner, kursus, kåring, eller andet fællesarrangement for islandske heste.

Når en ekvipage tilmelder sig TREC stævner i DI -FITE TREC Denmark, er det samtidig en erklæring og accept på tro og love at nedenstående regler og retningslinjer for sundhedstilstand hos heste, der deltager i stævner overholdes.

Vaccinationskrav jf. DI/DRF er overholdt.

Dvs.

1.       vaccination efterfulgt af

2.       vaccination, som gives 21-92 dage efter 1. vaccination og

3.       vaccination som gives fra 5 mdr. og indtil 6 mdr. og 21 dage efter 2 vaccination

 

De nye krav til den 3-dobbelte vaccination gælder kun for heste, der har påbegyndt deres vaccinationer efter 1. januar 2013.

For heste med ”gammel” basis vaccination gælder følgende: 1 årlig revaccination max 365 dage efter sidste vaccination.

Hesten må ikke være vaccineret senere end 7 dage før ankomsten til kårings- eller stævnepladsen. Disse krav gælder også for importerede heste.

 

Når Hesten ankommer til stævnepladsen:

·         Hesten har ikke de sidste 3 uger fra d.d vist tegn på smitsom sygdom

·         Hesten har ikke de sidste 3 uger fra d.d været opstaldet, hvor der er smitsom sygdom

·         Hesten har ikke de sidste 3 uger fra d.d været i kontakt med heste, der er eller kan være lidende af en smitsom sygdom

·         Hesten er i god træningsform, samt så vidt vides fuldstændig rask

·         Hesten er ikke blevet behandlet med medicin, hverken indvortes eller udvortes, indenfor 2 uger før deltagelse i tilmeldte stævne. Fra denne regel undtages dog behandling af småskader, ormebehandling, behandling med insektmidler, samt vaccination (dog senest 7 dage før deltagelse)

 

Rytter forpligter sig til at udvise godt ”horsemanship”

·         Overholder de almindelige etiske regler for omgang med heste på og udenfor konkurrencen

·         Overholder gældende regler for doping som vedrører både hest og rytter

·         Optræder på en sober, ædruelig og ordentlig måde, både overfor heste, officials og andre ryttere