Møde med VM2021 organisationen, Vejle

27. marts 2019

Karl Buch Vænget 1, 7100 Vejle

www.islandshest.dk

DI’s formandskab Mie Trolle og Caroline Thrane mødes med VM2021 organisationen for anden gang for at drøfte indhold og omfang af samarbejde omkring VM2021 i Herning. Møderne skulle gerne i løbet af sommeren resultere i en event-aftale, hvor begge parter får det optimale udbytte ud af afholdelsen af VM2021 på dansk jord.