Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Hovedmål og formål for bestyrelsen

Bestyrelse hovedmål:

Det fælles overordnede formål er:

-at virke almennyttigt for udbredelsen af og kendskabet til den islandske hest,
-at virke for den islandske hests korrekte anvendelse i ridesporten på bane og i naturen,
-at virke for og at lede renavlen af den islandske hest i Danmark, og
-at fremme kendskabet til og overholdelsen af regler og god skik for hestevelfærd for den islandske hest og bevarelse og beskyttelse af den islandske hests naturlige miljø,
-idet der lægges vægt på at bevare og styrke den islandske hests særlige egenskaber, herunder de specielle islandske gangarter.
Foreningens formål er tillige:

-at fastsætte generelle og specifikke love, regler, retningslinjer, normer og andre bestemmelser,
-at repræsentere dansk islandshestesport og -avl i international sammenhæng,
-at repræsentere dansk islandshestesport og -avl i forhold til myndigheder og interesseorganisationer,
-at stå for fx mesterskaber og andre arrangementer,
-at forestå uddannelse og autorisation af kårings- og sportsdommere og instruktører blandt andet,
-at støtte oprettelsen og udviklingen af islandshesteklubber og deres indbyrdes samarbejde
-at varetage autorisationen til stambogsføring af alle renavlede islandske heste på vegne af Fødevareministeriet.

Bestyrelsens mål er at være ansvarlig for målsætning, at udstikke visioner og strategier for foreningens virke, samt i videst muligt omfang at varetage foreningens ansigt udadtil og dermed i første omgang hele islandshestens renommé.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige overordnede ledelse af foreningen, herunder afvikling af generalforsamling samt den daglige drift af foreningens sekretariats- og økonomifunktion. Under bestyrelsen henhører foreningens større internationale kontakter, arrangementer nationalt og internationalt, information, sponsorkoordinering, miljø og etik samt administration af foreningens baneanlæg.

Arbejdet i bestyrelsen foregår ved koordinering af Avl-, Fælles-, Sport og Klubkomiteernes, udvalgenes og sekretariatets virke.