Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Dansk Islandshesteforening

Dansk Islandshesteforening er en landsdækkende forening for alle, der interesserer sig for islandske heste. Foreningen blev stiftet i 1968 i Hillerød.

Har du en islandsk hest, eller tænker du på at anskaffe én vil det være naturligt for dig at blive medlem af Dansk Islandshesteforening.

I mange sammenhænge er dit medlemsskab med til at understøtte en uundværlig samlende kraft for alle facetter af det at eje, ride og nyde livet med en islandsk hest.

Velkommen som medlem. Vi glæder os til at lære dig at kende.

Meld dig ind i Dansk Islandshesteforening her. 

Dit medlemsskab betyder, at vores politiske indflydelse f.eks. for adgang til at ride i naturen vokser, og du er med til at støtte kendskabet til og udbredelsen af de fantastiske islandske heste.

I dag tæller Dansk Islandshesteforening ca. 2500 personlige medlemmer, som tilsammen har 42.000 renracede islandske heste. Rundt omkring i landet findes 71 lokalklubber med medlemmer, som gennem deres lokalklub er tilknyttet og organiseret i Dansk Islandshesteforening.

Dansk Islandshesteforening løser mange forskellige opgaver:

 

 • driver Stambogskontor for islandske heste

 

 • fungerer som Landsorganisation, yder støtte og rådgivning til lokalklubberne for islandsheste over hele landet

 

 • afholder hvert år hingste- og hoppekåringer

 

 • uddanner sports og gæðingakeppni-dommere efter internationale regler

 

 • afholder kurser og seminarer

 

 • uddanner trænere og instruktørere efter internationale regler i FEIF-matrixen

 

 • afholder i samarbejde med forskellige lokalklubber udtagelsesstævner, DM i Sport/ Gæðingakeppni og Alrid

 

 • opretholder og rådgiver omkring stævneregler og struktur i henhold til FEIFs internationale regler

 

 • arbejder politisk for mere adgang til naturen for heste og ryttere bla. gennem projekt Ridespor-Danmark

 

 • har et juniorudvalg, der arbejder for at juniorryttere får de bedste muligheder for at udvikle sig i et fællesskab omkring den islandske hest.

 

 • udgiver brochurer, bøger og andre tryksager om islandske heste

 

 • samarbejder med Freka grafisk – en “DI Butik”, hvor medlemmerne kan købe påklædning med foreningens logo m.m.

 

 • har forsikringsordning for alle officials i forbindelse med stævner og arrangementer

 

 • har aftale med Koda / Gramex vedrørende musik-rettigheder ved stævner og arrangementer

 

 • er ansvarlig for dopingkontrol ved mesterskaber

 

 • afholder hvert andet år en stor aktivitetsuge for hele familien

 

Medlemsskabet giver gratis adgang til den internationale database over islandske heste WorldFengur Så snart kontingentet er betalt, træder medlemskabet i kraft. Kontingentet følger kalenderåret. For at opnå stemmeret til generalforsamlingen, skal du dog være meldt ind inden d. 1. november.

 

Mission, Vision & Værdier

Vores mission:

Vi samler mennesker med interesse og passion for den islandske hest.

Vores vision:

Vi vil udbrede kendskabet til og anvendelsen af den originale renracede islandske hest med respekt for dens velfærd

Vores værdigrundlag:

Dansk Islandshesteforening respekterer og viser hensynsfuld adfærd overfor hesten, naturen, andre interessenter og hinanden.

 • Social gensidighed
 • Aktiv horsemanship
 • Ansvarlig hjælpsomhed

 

Baneanlæg

Dansk Islandshesteforening råder over to baneanlæg. Det ene baneanlæg ligger på Hedeland ved Hedehusene og kaldes i daglig tale “Hedeland”. Det andet ligger på Landsskuepladsen i Herning og kaldes i daglig tale “Herning”.

Islandshestecentret Hedeland

Stærkendevej 226 a, 2640 Hedehusene

Baneanlægget i Hedeland består af en 250 meter ovalbane, en pasbane med startbokse, en 20×40 meter dressurbane samt et sekretariatshus med køkken og toiletter. Der er vand på parkeringspladsen, ved stalde og folde. Anlægget er placeret midt i et 1500 km3 stort rekreativt område, som ligger mellem Roskilde, Hedehusene og Tune. I området er der godt 45 km. ridestier. Siden 1997 har Dansk Islandshesteforening afholdt arrangementer her bl.a. Danmarksmesterskaber, kåringer, Junior Cup og kurser.

Landsskuepladsen Herning

Kaj Zartows Vej 19, 7400 Herning

På Landsskuepladsen i Herning deler vi området med en lang række andre brugere af pladsen. Her er etableret tre ovalbaner – den ene i ”store ring”, som er omgivet af tribuner. Desuden findes en pasbane med startbokse. På Landsskuepladsen findes en række staldbygninger og sekretariats- bygninger samt bad- og toiletfaciliteter til camperende deltagere. Hvert år afholdes kåringer og stævner på banerne i Herning.

DI & sponsorer

Dansk Islandshesteforening har i dag nået et aktivitetsniveau, der på længere sigt ikke kan magtes alene ved frivillig arbejdskraft. For at holde det høje kvalitative niveau og imødekomme de stadig stigende behov og ønsker om nationale og internationale arrangementer, er det nødvendigt at søge ekstern økonomisk bistand. Derfor har DI lavet en sponsorstrategi og herigennem iværksat en fokuseret indsats for at skaffe midler til forningens aktiviteter og drift gennem samarbejde med sponsorer, der har direkte eller indirekte interesser i den islandske hest.

Dansk Islandshesteforening samarbejder i dag med følgende hovedsponsor:

Desuden har Dansk Islandshesteforening et samarbejde med:

Interesserede sponsorer kan henvende sig til sekretariat@islandshest.dk 
Alle sponsoraftaler giver DIs medlemmer enten direkte eller indirekte fordele gennem medlemskabet af DI.

Samarbejdspartnere

Dansk Islandshesteforening har en lang række relationer og samarbejdspartnere i ind- og udland. Det betyder, at vi i visse tilfælde må bøje os for regler, som bliver pålagt foreningen. Omvendt betyder det også, at Dansk Islandshesteforening har indflydelse på beslutninger, som rækker ud over foreningens grænser.

FEIF
FEIF er den internationale sammenslutning af islandshesteorganisationer. FEIF er også ansvarlig for afviklingen af Verdensmesterskaberne. Læs mere om FEIF på hjemmesiden www.feif.org

De nordiske islandshesteforeninger
Dansk Islandshesteforening har i 2006 aftalt formelt samarbejde med Norsk slandshesteforening og Svensk islandshesteforening. Hovedformålet er koordinering af datoerne inden for avls/sportsarrangementer og erfaringsudveksling. Formandskabet går på skift.

Landsudvalget for Heste
Landsudvalget er paraplyorganisation for de fleste af Danmarks avlsforbund. Medlemsskabet bringer Dansk Islandshesteforening på omgangshøjde med de mange regler, der er forbundet med hesteavl generelt og i EU i særdeleshed. Videnscentret for Landbrug, Heste har en række ansatte  som rådgiver om alt fra fodring, staldindretning og forebyggelse af sygdomme til økonomi og reproduktionsforhold. Se mere på www.landbrugsinfo.dk/heste

Danmarks Idræts-Forbund & TEAM Danmark
Dansk Islandshesteforening er associeret medlem af Dansk Ride Forbund og får derved økonomisk støtte fra Danmarks Idræts-Forbund. Midlerne anvendes indenfor sports-, klub & fælleskomiteens arbejde. I samarbejde med TEAM Danmark har Dansk Islandshesteforeing desuden mulighed for at sikre de bedste danske ungrytteres gode træningsmuligheder i gymnasietiden.

Friluftsrådet
Friluftsrådet er paraplyorganisation for frilufts, natur- og ungdomsorganisationer. Friluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til natur og miljø. Rådet administrerer tips- og lottomidler til friluftslivet. Se mere på  www.friluftsraadet.dk