Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Foreningshåndbog

I mange år har Dansk Islandshesteforening haft en “Foreningshåndbog”, hvori er beskrevet en hel masse om Dansk Islandshesteforening:

  • Hvordan Foreningen er opbygget
  • Hvordan komiteer og udvalg nedsættes og vælges
  • Hvem der bestemmer over hvem
  • Hvordan man klager
  • Hvilke arbejdsopgaver sekretariatet og stambogskontoret har
  • Hvordan man får refunderet sine udgifter
  • Hvilken takst der benyttes for kilometerpenge
  • Hvilket etiske kodex Foreningen arbejder ud fra
  • Hvordan officials, ryttere og andre forventes at opføre sig
  • Kort sagt lidt om alt, som vores medlemmer, officials og interessenter kan have glæde af at læse.

Foreningshåndbogen vedligeholdes af bestyrelsen efter inputs fra alle andre, og revideres løbende og efter behov.

Du kan downloade din egen kopi af Foreningshåndbogen.

/Nyeste udgave af foreningshåndbogen er lagt på hjemmesiden d. 27.6. 2022.

God læselyst!