Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Formål for komiteerne

Avlskomité

Hovedformål

Avlskomiteens opgaver er at fremme avlen af den islandske hest i Danmark med bevarelse af hestens robusthed og særlige karakter. Avlskomiteen foranstalter kåringer og bedømmelser af avlsdyr og rideheste og uddannelse af kåringsdommere.  Herudover deltager avlskomiteen i det internationale avlsarbejde og varetager andre opgaver, som støtter og styrker avlsarbejdet for den islandske hest bl.a. ledelsen af stambogsførelsen for islandske heste i Danmark og vedligeholdelsen af stambogsreglementet.

Aktivitetsplan for 2017 

 • Opdatering af stambogsreglementet
 • Igangsættelse af kåringsudvalg
 • Gennemførelse af 2-3 kåringer
 • Udarbejde hingsteliste
 • Udtagelse af avlsdyr til VM i Holland 2017
 • Cross-border problematik (FEIF)
 • Fastlæggelse af brugerpriser for Avlens område.

Sportskomité

Hovedmål:
Sportskomiteen virker for at fremme Dansk Islandshesteforenings overordnede formål gennem sportslige aktiviteter inden for FEIF’s og ALRID’s rammer og andre sportslige aktiviteter efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Dette sker ved afholdelse af og deltagelse i nationale og internationale stævner og mesterskaber og ved registrering af resultater samt ved uddannelse af sportsdommere og konkurrenceryttere og ved støtte til lokalklubbernes tilsvarende arbejde, samt ved andre opgaver, der støtter sportsudøvelsen omkring den islandske hest.

Aktivitetsplan for 2017

 • Fremme samarbejdet mellem stævnedeltagere, arrangører og dommere og derved kvalitetssikre stævner
 • Synliggørelse af Sportskomitéens arbejdsgrupper og deres arbejde, sådan at medlemmerne kan henvende sig med direkte dialog
 • Satse på et højt informationsniveau via hjemmesiden, Tölt samt nyhedsbreve fra Sportskomitéen og arbejdsgrupperne, sådan at det tydeliggøres, hvilken retning vi bevæger os i
 • Styrke fokus på Alrid og Gæðingakeppni
 • Deltagelse med landsholdet ved VM i Holland
 • Afholdelse af DM-Sport
 • Afholdelse af DM-Gæðingakeppni
 • Registrering af stævneresultater gennem WRL & DRL
 • Løbende efteruddannelse af dommere, samt uddannelse af Gæðingakeppnidommere
 • Evalueringsredskab til evaluering af dommere

Natur og Breddekomité

Hovedmål:
Natur og breddekomiteen virker for at fremme adgang til og ridning i naturen og at fremme kendskabet til og overholdelsen af regler og god skik for hestevelfærd for den islandske hest og bevarelse og beskyttelse af den islandske hests naturlige miljø. Natur og breddekomiteen virker tillige for at fremme aktiviteter inden for FITE’s rammer.  Herudover varetager natur og breddekomiteen andre fælles opgaver til fremme af Dansk Islandshesteforenings overordnede formål.

Aktivitetsplan for 2017

Klubkomité

Hovedmål:
Klubkomiteen varetager i samarbejde med bestyrelsen og fagkomiteerne Dansk Islandshesteforenings og lokalklubbernes gensidige relationer til fremme af Dansk Islandshesteforenings overordnede formål. Klubkomiteen udarbejder og vedligeholder et klubreglement for lokalklubberne.  Ændringer i dette reglement skal vedtages på en generalforsamling.  Klubkomiteen arbejder sammen med lokalklubberne om at udbrede kendskabet til den islandske hest og til Dansk Islandshesteforening bl.a. gennem uddannelse og regionsvise møder.  Klubkomiteen skal arbejde for styrkelse af samarbejdet mellem klubberne og for klubbernes samarbejde med Dansk Islandshesteforening bl.a. om løsning af nationale opgaver.  Klubkomiteen arrangerer et årligt klubmøde.  Klubkomiteens formand leder klubmødet og sørger for relevant deltagelse heri fra bestyrelsen og øvrige komiteer.

Aktivitetsplan for 2017

Reglement for klubber & klubmødet (PDF)