Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Generalforsamling

Generalforsamling

Øverste myndighed i Dansk Islandshesteforening er den årlige generalforsamling, som afholdes i slutningen af november måned.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen skal man enten være:

-personligt medlem
-islandshesteklub, som tildeles et antal stemmer afhængigt af antal klubmedlemmer.

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af formand, næstformand, og en formand for de fire fagkomiteer: avlskomiteen, sportskomiteen, natur- og breddekomiteen samt klubkomiteen.

På generalforsamlingen vælges ligeledes medlemmerne af de fire komitéer.

Bestyrelse og komitéer kan nedsætte udvalg efter behov.

Der er ca. 70 lokaklubber over hele landet tilknyttet Dansk Islandshesteforening.