Hvad er Hedeland?

Hvad er Hedeland?

I DI sammenhænge er Hedeland et stævnebaneanlæg tæt på Hedehusene i Københavns-området i det område, der hedder Hedeland Naturpark. Et område, som rent historisk har været råstofudvindingsområde, men som i dag er et rekreativt område med mange friluftsaktiviteter tæt på hovedstaden.

Selve arealerne, Hedeland Naturpark, drives af de tre omgivende kommuner, Høje Tåstrup, Roskilde og Greve i interessentskabet I/S Hedeland.

DI ejer altså et baneanlæg på en jordlod i Hedeland Naturpark, som DI har lejet af I/S Hedeland.

DI har siden 1997 haft en 30-årig lejekontrakt med I/S Hedeland omkring det areal, som i DI kaldes ”Hedeland”.

Hedeland overdrages til Hedelandsgruppen i september 2022

Driften af Hedeland overgår pr. 1.oktober 2022 til Hedelandsgruppen. Det sker på baggrund af to aftaler.

Dels en samarbejdsaftale med lokale klubber, og en aftale mellem DI og I/S Hedeland om en fornyelse af lejekontrakt for området. Aftalerne har været omkring to år undervejs.

Brikkerne er faldet på plads i slutningen af september 2022 efter en lang og tidskrævende proces.

Der er nu lagt en plan for, hvordan Hedeland vil blive økonomisk bæredygtig og dermed økonomisk uafhængig af DI. Det har været et meget vigtigt mål for alle involveret i processen omkring Hedeland, understreger bestyrelsen i dette nyhedsbrev til klubber og medlemmer udsendt slut september 2022.

Overdragelsen sker ved et nyt regnskabsårs begyndelse, og der er gjort klar rent administrativt til dette. Både fra HG’s og fra DI’s side.

Dokumenter og filer

Download fil
pdf260KB

Hedeland Samarbejdsaftale

Download fil
pdf225KB

Hedeland Forretningsorden

Læs mere om komitéerne