Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Klage- og Ordensafgørelser

På denne side vil kendelser fra Klage og Ordensudvalget kunne læses.

KENDELSER 2016:


Sag KOU nr. 1/2016
Sag om Sportskomitéens tildeling af karantæne til fire sportsdommere. Afvisning på grund af klagerens manglende klageret.  Udtalelse om fremadrettede procedureregler i Klage og Ordensudvalget.  (se også 3/2016 og 4/2016)

Sag KOU nr. 2/2016.
Sag om Sportskomiteens håndhævelse af et kvalifikationskrav om en minimumsalder på 10 år for deltagelse i DM-2016 for Gædingakeppni, klasse GDC

Sag KOU nr. 3/2016
Sag om Sportskomitéens tildeling af karantæne til sportsdommer. Ophævelse af karantæne på grund af afgørelse i strid med god sagsbehandlingsskik.  Udtalelse om offentliggørelse af karantæne med navns nævnelse på DI’s hjemmeside.  (se også 1/2016 og 4/2016)

Sag KOU nr. 4/2016
Sag om Sportskomitéens tildeling af karantæne til sportsdommer. Ophævelse af karantæne på grund af afgørelse i strid med god sagsbehandlingsskik.  Udtalelse om offentliggørelse af karantæne med navns nævnelse på DI’s hjemmeside.  (se også 1/2016 og 3/2016)

Sag DIF nr. 13/2016 appel af Sag KOU nr. 3/2016
Appelsag med påstande 1) om tilbagebetaling af klagegebyr og 2) om, at Sportskomiteen skulle tilpligtes at give Appellanten en offentlig undskyldning. Appelinstansen fandt, at klagegebyret skulle tilbagebetales. Afvisning af påstanden om offentlig undskyldning.

KENDELSER 2017:


Sag KOU nr. 1/2017
Sag om forståelsen af to dispensationer om en hjælpers tilstedeværelse i collecting ring i T1-udtagelse og T1-finale, og  om Sportskomiteens sagsbehandling.

Sag KOU nr. 2/2017
Sag om køb af en hoppe i fol, hvor der efterfølgende viste sig vanskeligheder med stambogsregistrering af føllet. Sagen afvist som henhørende under den almindelige lovgivning og de ordinære domstole.