Magasinet TÖLT

TÖLT udgives af Dansk Islandshesteforening, og er et fagmagasin for alle med passion for islandske heste. Magasinet er opbygget efter en klassisk magasinmodel og appellerer bredt emnemæssigt, så det favner alle typer islandshesteryttere med skiftende fokus på natur, avl, sport, hestehold, rideteknik, forskning, uddannelse og slet og ret kærlighed til den islandske hest. Gennem længere artikler, faglige indlæg, temaer og billedreportager søger TÖLT at overraske, udfordre, bekræfte og tilføre ny viden. Velkommen til et interessefællesskab om den islandske hest.


Hvem skriver vi til?

Vi skriver til alle, der deler vores passion for islandske heste. Både medlemmer i Dansk Islandshesteforening og folk med islandske heste, der abonnerer særskilt på TÖLT.


Relancering
TÖLT blev i 2016 relanceret fra at være et medlemsblad til at være et fagmagasin med det formål at favne og repræsentere alle med interesse i den islandske hest. Derfor blev der i relanceringen også åbnet for livsstils-, natur- og kulturstof samtidig med, at bladet er kulturbærer af Dansk Islandshesteforenings historie, den islandske hests oprindelse og anvendelse gennem tid i både Danmark og på Island.


Sådan bliver du abonnent

Alle kan abonnere på TÖLT. Både medlemmer og ikke-medlemmer af Dansk Islandshesteforening.

Du bliver abonnent via portalen sporti.dk Her skal du vælge abonnementstype, alt efter om du er DI-hovedmedlem, lokalklubmedlem eller ikke-medlem. Vær opmærksom på, at du skal oprette en profil på sporti.dk for at købe abonnement.

TÖLT udkommer 6 gange om året i et oplag på ca. 2100 eksemplarer hver anden måned.


Redaktionen
Alle er meget velkomne til at kontakte redaktionen med forslag til emner eller ideer, der kunne være relevante at belyse i TÖLT.

Genoptryk eller elektronisk gengivelse af bladets artikler er tilladt efter aftale med redaktøren. Redaktionen modtager gerne ideer og inspiration til TÖLT, men kan naturligvis ikke garantere, at alt bliver taget op. Ligesom redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i på forhånd aftalte tekster samt afvise annoncer, som strider mod foreningens interesse. Artikler i TÖLT udtrykker ikke nødvendigvis foreningens eller redaktionens synspunkt.

Kontakt:

TÖLT-medredaktør Pernille Engsig Eskildsen på toelt@islandshest.dk

TÖLT-Medredaktør og Online kommunikationsmedarbejder Kristina Christensen: kristina@islandshest.dk 

Ansvarshavende redaktør er Dansk Islandshesteforenings siddende bestyrelsesformand.

TÖLT sendes uden beregning i ét eksemplar til freelancere, samarbejdspartnere og medvirkende, der har løst opgaver i forbindelse med magasinet. Vi sender gerne eksemplarer i løssalg til øvrige interesserede – her vedlægges faktura på magasinets pris samt porto.

Annoncering
TÖLT er et attraktivt blad at annoncere i. TÖLT bliver læst og gemt og læst igen. En flot annonce læses ofte med stor interesse, fordi mange af TÖLT´s læsere er trofaste og videbegærlige over for indhold og produktnyheder relateret til den islandske hest.
TÖLT har en lang række trofaste annoncører. I de senere år er flere nye annoncører kommet til – og vi vil gerne have endnu flere! Alle har mulighed for at annoncere i TÖLT. Vi har annoncer i mange forskellige størrelser og målet er, at også mindre virksomheder skal kunne købe en annonce i TÖLT.

Annoncesalg varetages af Birthe Christensen tlf. 51466199, og hun kan også kontaktes på: annonce@islandshest.dk

Link til annoncestørrelser & annoncepriser 2020(PDF)


Modtagelse af digitalt annoncemateriale til TÖLT
De oplyste annoncepriser skal tillægges moms og er baseret på elektronisk produceret materiale. Annoncen skal leveres trykklar i et af følgende formater: PDF, EPS eller TIFF. I undtagelsestilfælde kan der afleveres et åbent dokument fra et af flg. programmer: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, QuarkXPress eller Adobe Photoshop. I så fald skal alle anvendte skrifter og lænkede billeder medsendes. Billeder skal være CMYK og 300 dpi. Hvis annoncen ikke er fremstillet som nævnt, vil annoncøren blive faktureret for konvertering og ekstra arbejde i den forbindelse. Mindstebeløbet er kr. 250,00 + moms.