Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Sponsorer

Dansk Islandshesteforening har i dag nået et aktivitetsniveau, der på længere sigt ikke kan magtes alene ved frivillig arbejdskraft. For at holde det høje kvalitative niveau og imødekomme de stadig stigende behov og ønsker om nationale og internationale arrangementer, er det nødvendigt at søge ekstern økonomisk bistand.

Derfor har DI lavet en sponsorstrategi og herigennem iværksat en fokuseret indsats for at skaffe midler til forningens aktiviteter og drift gennem samarbejde med sponsorer, der har direkte eller indirekte interesser i den islandske hest.

Dansk Islandshesteforening samarbejder i dag med følgende hovedsponsorer:

  • Dansk Hesteforsikring

Desuden har Dansk Islandshesteforening et samarbejde med:

  • OK Benzin

 Interesserede sponsorer kan henvende sig til Dansk Islandshesteforenings formand: Torben Haugaard – tha@islandshest.dk

Alle sponsoraftaler giver Dansk Islandshesteforenings medlemmer enten direkte eller indirekte fordele gennem medlemskabet af Dansk Islandshesteforening.