Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Materiale til Generalforsamling 2017

Hermed udsendes dagsorden og materiale (nederst) til kommende generalforsamling.

Søndag d. 26. november hos ADVODAN i Slagelse

Tidsplan:

Indskrivning og frokost                                                                      11.30-13.00
Generalforsamling                                                                              13.00-17.00

Alle komiteer og udvalg vil være til stede på generalforsamlingen, og alle medlemmer opfordres til at deltage aktivt i generalforsamlingen ved at komme med spørgsmål, uddele kritik eller ros, og i det hele taget deltage i dialogen med de folkevalgte. Det får vi alle sammen mest ud af.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab samt budget for foreningens virksomhed med forslag til kontingent.

—————

Formand for projekt-gruppen for Hedeland Leif Andersen fortæller om status for Hedelandsprojektet

Uddeling af priser

PAUSE

————–

  1. Behandling af indkomne forslag
   a. Forslag til ændring af vedtægt §13 regnskab og revision (bestyrelsen)
   b. Forslag til nyt stambogsreglement (bestyrelsen)
   c. Forslag til ændring af vedtægt §8 mfl fra Morten Nielsen om nedsættelse af en Elitesportskomite (Såfremt forslaget vedtages ønsker forslagsstilleren at trække sit forslag 4.d til 4.f).
   d. Forslag 2 fra Morten Nielsen
   e. Forslag 3 fra Morten Nielsen
   f. Forslag 4 fra Morten Nielsen
  1. Valg til bestyrelsen. Valg af næstformand.
  1. Valg til avlskomiteen. Valg af formand og 1 komitemedlem.
  1. Valg til sportskomiteen. Valg af formand, næstformand og 3 komitemedlemmer.
  1. Valg til natur og breddekomiteen. Valg af næstformand og 1 komitemedlem.
  1. Valg til klubkomiteen. Valg af næstformand og 1 komitemedlem.
  1. Valg for 1 år af 4 suppleanter for avls-, sports-, natur og bredde- og klubkomite.
  1. Valg af revisor og revisorsuppleant. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant.
  1. Valg til klage og ordensudvalget – kun suppleant.
  1. Eventuelt

 

Materiale til generalforsamlingen pr. 10. november 2017

Årsberetning med dagsorden (pkt. 2)

Årsregnskab med budget (pkt. 3)

Forslag til kontingentsatser 2018

Forslag til ændring af vedtægt §13 regnskab og revision (4.a.)

Forslag til nyt stambogsreglement (4.b.)

Forslag til ændring af vedtægt §8 mfl. fra Morten Nielsen om nedsættelse af en Elitesportskomite (4.c.)

Forslag 2 fra Morten Nielsen (4.d.)

Forslag 3 fra Morten Nielsen (4.e.)

Forslag 4 fra Morten Nielsen (4.f.)

Kandidatliste pr. 23. november – v4 (revideres løbende)