Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Materiale til Generalforsamling 26. november 2016

skaermbillede-2016-11-11-kl-22-09-49

Vel mødt i Fredericia Idrætscenter, ADP Lounge, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia.

9.00          Morgenkaffe og rundstykke
10-11.00   Frivillighedspolitik v/direktør Jan Ejlsted, Friluftsrådet
11-12.00   Lovgivning på hesteområdet v/Jørgen Kold, SEGES
12-13.00   Frokost  (Tilmelding via sporti til frokost lukket d. 16/11)
13-17.00   Generalforsamling med indlagt pause

Registrering og afhentning af stemmesedler kan foregå fra kl. 9.00.

Alle komiteer og udvalg vil være til stede på generalforsamlingen, og alle medlemmer opfordres til at benytte lejligheden til at komme med spørgsmål, uddele kritik eller ros, og i det hele taget deltage i dialogen med de medlemsvalgte.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
– Arbejdet med Hedelandsprojektet v/formand Leif Andersen

(Herefter uddeles årets priser, pokaler og blomster)

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab samt budget for foreningens virksomhed med forslag til kontingent.
4. Behandling af indkomne forslag.
a. Forslag til ændring af vedtægt for suppleant-valg (bestyrelsen)
b. Forslag omkring klagegebyr (Linda Jørgensen)

(Såfremt pkt. 4.a. vedtages, så ændres dagsordenens pkt. 10 således, at suppleantvalg til komiteerne følger den nye vedtægt)

5. Valg til bestyrelsen. Valg af formand.
6. Valg til avlskomiteen. Valg af næstformand og 2 komitemedlemmer.
7. Valg til sportskomiteen. Valg af formand for 1 år, næstformand og 3 komitemedlemmer.
8. Valg til natur og breddekomiteen. Valg af formand og 1 komitemedlem.
9. Valg til klubkomiteen. Valg af formand og 1 komitemedlem.
10. Valg for 1 år af 4 suppleanter for avls-, sports-, natur og bredde- og klubkomite.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant.
12. Valg til klage og ordensudvalget.
13. Eventuelt

 

Her finder du materialet til generalforsamlingen (pr. 11. november):

Generalforsamlingshæfte med dagsorden og årsberetning fra bestyrelsen.

Regnskab for 2015-16 og budget for 2016-17.

Bestyrelsens forslag til kontingentsatser for 2016.

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring for suppleant-valg.

Linda Jørgensens forslag omkring klagegebyr.

Kandidatliste for valg (revideres løbende – denne er fra 23. november).