Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Generalforsamling og åbent hus! (rev. (18/11)

rp_gf.jpg

Dansk Islandshesteforening indkalder til generalforsamling lørdag den 21.november 2015 i Visssenbjerg Hallerne,Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.


Vi gentager sidste års vellykkede “Åbent Hus” i komiteerne forud for generalforsamlingen. Her er der gode muligheder for direkte dialog og spørgsmål medlemmer og komitéer imellem. Bestyrelsen håber, at rigtig mange vil benytte sig af muligheden,og vi glæder os til at møde jer til en konstruktiv debat om DI’s arbejde og fremtid.

Kl. 10.00-12.00 Komiteerne holder ”åbent hus” Vores fire komiteer, Sportskomiteen, Avlskomiteen, Fælleskomiteen og Klubkomiteen holder åbent hus og indbyder alle medlemmer til at kigge forbi og komme med spørgsmål, feedback, kritik, ros, dialog og forslag – eller bare for at få sat ansigt på navnene. Desuden vil både TREC-udvalg og Hedelandsudvalget gerne slå et slag for deres aktiviteter.

Kl. 12.00-13.00 Frokost

Kl. 13.00-18.00 Generalforsamling:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsen aflægger beretning
a. Arbejdet med og planer for TÖLT

(Uddeling af priser, præmier og pokaler)

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab samt budget for foreningens virksomhed med forslag til kontingent.

4. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget):
a. Bestyrelsen fremlægger forslag til nye vedtægter.

5. Fremlæggelse af og beslutning om nyt stambogsreglement.

(Såfremt pkt. 4.a. vedtages, så ændres dagsordenens pkt. 6-12 således at valgene til udvalg og komiteer følger den nye vedtægt).

6. Valg af næstformand for bestyrelsen for 2 år og suppleant for næstformand for 1 år.

7. Valg af formand for avlskomiteen for 2 år og et komitemedlem til avlskomiteen for 2 år.

8. Valg af formand for sportskomiteen for 2 år og et komitemedlem til sportskomiteen for 2 år.

9. Valg af formand for fælleskomiteen for 1 år (vakant) og valg af 2 komitemedlemmer til fælleskomiteen for 2 år (hhv. formand for Naturudvalget og Juniorudvalget).

10. Valg af to komitemedlemmer til klubkomiteen for 2 år.

11. Valg for 1 år af 4 suppleanter for avls-, sports-, fælles- og klubkomite.

12. Valg af 1 revisor for 2 år samt en revisorsuppleant for 1 år.

13. Drøftelse af forslag til ny associeringsaftale med Dansk Ride Forbund og bemyndigelse til bestyrelse til at færdiggøre og indgå aftalen.

14. Eventuelt

Her finder du materialet til generalforsamlingen:

Links til materiale:

Generalforsamlingshæfte med dagsorden og beretning

Regnskab for 2014-15 og budget for 2015-16

REV (18/11) – korrigeret regnskab for 2014-15 og budget for 2015-16

Notat om korrigeret regnskab

Bestyrelsens forslag til kontingentsatser for 2016

Bestyrelsens vedtægtsforslag

Bestyrelsens forslag til reglement for Klage- og Ordensudvalg

Stambogsreglement

Kandidatliste for valg

REV (18/11)- revideret kandidatliste (Torben Jensen udtræder af Sportskomiteen)

Hovedpunkter i associeringsaftale med Dansk Ride Forbund

Yderligere materiale offentliggjort 13. november 2015

VM regnskab 2015

DM regnskab 2015