Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Hesten som behandler

Husk tilmelding senest 1. september

Dansk Islandshesteforening inviterer hermed i samarbejde med Anne Hove fra Holmstrupgård til et seminar d. 25.9 om, hvordan hesten, ridningen og miljøet i stalden kan bruges til at skabe udvikling, livskvalitet og vækst for mennesker med følelsesmæssige problemer eller psykiske sygdomme.

Baggrunden for seminaret er en spørgeundersøgelse blandt instruktørerne og B-instruktørerne, som viste at flere arbejdede med disse grupper af elever og efterlyste mere viden om emnet.

I dag er der nemlig flere og flere mennesker, som søger heste til at hjælpe sig med at få det bedre. Det er et stort felt med mange nuancer.

De fleste af os kender til følelsen af at falde til ro indeni på en ridetur i skoven eller bare ved at klappe hestene på marken efter en stressende dag. Følelsen af at have brug for at komme ud til hesten skyldes ikke bare ren fornøjelse, men også behovet for at få det bedre med sig selv.

Hvordan kan man målrettet bruge hestene til at hjælpe mennesker med psykiske problemer og hvilke udfordringer giver det, er spørgsmål, som seminaret vil beskæftige sig med.

Vi glæder os derfor til at invitere jer til en dag med forskellige oplægsholdere indenfor et støt voksende fagområde.

Program

9.00- 9.15 Velkomst og introduktion til dagen

9.15 – 11.15 Hesten i behandlingsarbejdet ved Anne Hove

11.15 – 11.30 Pause

11.30 – 12.15 Rideangst ved Sigrún Erlingsdóttir

12.15- 13.00 Frokostpause

13.00 – 16.00 Eagala workshop og oplæg (foregår udendørs, så husk udetøj)

16.00- 16.30 Pause og afrunding.

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Lidt information om oplægsholderne:

Anne Hove er sygeplejerske og har arbejdet inden for ungdomspsykiatri og på behandlingsinstitutionen Holmstrupgård gennem 20 år. De sidste 14 år har Anne brugt heste i behandlingen.

Anne vil fortælle om, hvordan diagnoser som skizofreni, anoreksi, angst, depression, ADHD, Asperger og selvskadende adfærd kan give udfordringer i stalden, i samværet med hestene og i dagligdagen, og om hvordan hun bruger hestene i behandlingsarbejdet.

Sigrun Erlingsdóttir er psykolog samt entusiastisk islandsheste rytter. Gennem sit virke som psykolog har Sigrun afholdt flere kurser for ryttere, som har mistet rideglæden på grund af angstproblematikker opstået af forskellige årsager. Sigruns kurser har haft fokus på at give rytterne teknikker til at genvinde deres tro på at de kan ride og til at overvinde deres angst. Sigrun vil i sit oplæg have fokus på at formidle viden om angst og angsthåndtering, herunder bidrage med gavnlige teknikker til håndtering af angsten.

Anne Bitsch-Larsen, som er psykiater, og Karina Bjerremann, grundlægger af Hestenge Consult, vil sammen stå for en workshop omkring Eagala modellen. Egala (Equest Associated Growth And Learning Association) er et terapeutisk redskab godkendt af den amerikanske psykologforening til, hvordan man bedst støtter psykisk sårbare mennesker gennem brug af heste. Anne og Karina vil præsentere redskaber til, hvordan man møder mennesker gennem hesten og en taleteknik, der gør det lettere for dig selv at være nærværende og forstående. Egala modellen er også et redskab til at skabe forståelse for sig selv og sin omverden for psykisk sårbare gennem hesten og den inddrager hesten som medspiller til at finde en strategi for den bedste håndtering af udfordringerne. Vi glæder os til at se jer til en dag med forskellige oplægsholdere indenfor et område, som har været støt voksende gennem de seneste år.

Kurset foregår:
Holmstrupgårdvej 39
8220 Brabrand

Pris
Inklusiv forplejning: 1200 kr.

Tilmelding
Tilmelding er tilgængelig fra d. 24/7 på http://www.sporti.dk/event/activity.php?id=4903
Det er muligt at deltage for enkelte wildcards. Henvendelse herom skal ske til Rita@islandshest.dk

Vel mødt fra Holmstrupgård  og DI-uddannelse