Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Hvordan bliver jeg klogere på kåringsbedømmelse af islandske heste?

På sekretariatet oplever vi lige nu, at mange har spørgsmål til ændringerne i måden, som egenskaberne vægter i den totale score ved en kåring. TÖLT-magasinet bragte allerede i januar en artikel om emnet opfulgt af et helt tema i marts-nummeret. Artiklerne er nu tilgængelige på islandshest.dk

Af Kristina Christensen. Introfoto: Matilde Bøgh

Skulle du sidde derude og brænde for at blive klogere på, hvilke regler der gælder for kåringer af islandske heste, og hvordan islandske heste bedømmes ved en kåring, så lad os slå fast med det samme: Det er FEIFs internationale regelsæt, der er rammen omkring kåringer af islandske heste. Hvis du påtænker at kåre din hest, er regelsættet derfor et meget vigtigt dokument at nærlæse grundigt.

LINK: FEIF Breeding Rules and Regulations 2020

I den første del, kaldet “Generel”, kan du læse om reglerne for bl.a. skoning og for doping ved kåringer. Selve bedømmelseskriterierne ved kåringer af islandske heste finder du i dokumentet fra s. 83.

Hvad forudsætter et godt avlsarbejde?

Et godt avlsarbejde forudsætter, at hestene kan sammenlignes indbyrdes. Det kræver, at den enkelte hests kvalitet kan “måles og vejes” på en ensartet måde.

For islandske heste indeholder en sådan kvalitetsvurdering en bedømmelse af såvel bygning som rideegenskaber, og de ændringer, der blev vedtaget heri i 2020, er et udtryk for at tilpasse vægtningen af egenskaberne til den nyeste viden om sammenhængen mellem bygning og rideegenskaber. Læs en spændende baggrunds-artikel fra magasinet TÖLT 1, 2020 herom.

Hvordan udvikles avlsmålene for den islandske hest?

Udviklingen af avlsmål for den islandske hest strækker sig tilbage til 1906. I 2020 er avlsmålene blevet revideret. Baggrunden er forskning i sammenhængen mellem bygning og rideegenskaber, og derpå definere både de generelle og specifikke avlsmål bedre samt at finde den helt rigtige udregningsmodel for, hvilke egenskaber, der skal vægtes højest i kåringsbedømmelserne.

Hvor finder jeg artiklerne fra Magasinet TÖLT 2, 2020 herom?

De ligger skam lige her:

 

Sådan tæller kåringskaraktererne – før og nu

Karakterene belønner de egenskaber ved en hest, som fremhæves af avlsmålene. Fra og med 2020 kommer karakterene i en fuldkåring til at tælle lidt anderledes end hidtil. Tallene i modellen herunder vægter i procent:

Uddrag af artiklen “Det bliver lettere at aflæse, hvad hesten er god til” i Magasinet TÖLT 2, 2020.

Lyst til flere spændende TÖLT-artikler?

Tegn abonnement på Magasinet TÖLT lige her