Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Hvordan forholder DI sig til ryttere, der deltager i udenlandske stævner?

Hvordan forholder DI sig til ryttere, der deltager i udenlandske stævner

I Sportskomiteen er vi blevet forespurgt om, hvordan Sportskomiteen/Dansk Islandshesteforening forholder sig til, at danske ryttere, såvel sportsryttere som kåringsryttere, deltager ved stævner og kåringer i udlandet i disse Corona-tider.

DI har ikke som forening umiddelbart bemyndigelse til at afgøre, om en dansk rytter kan deltage i et arrangement i udlandet eller ej. Vi har heller ikke bemyndigelse til at kunne kræve, at rytterne går i 14 dages frivillig karantæne efterfølgende. Vi kan kun anbefale og henstille til, at danske ryttere, der vælger at deltage ved stævner i udlandet, gør sig bekendt med Udenrigsministeriets rejsevejledning, som opdateres løbende her: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

Det samme gør sig gældende for de danske dommere, som vælger at dømme ved stævner i udlandet.

/Sportskomiteen