Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Hvordan står det til med at arbejde for rytteres adgangsforhold i de nye naturnationalparker?

Lokale ryttere, der bor eller rider i nærheden af en kommende naturnationalpark, samles for at udveksle erfaringer. Fælles for dem er, at de har engageret sig i at søge indflydelse og derfor har taget kontakt til deres lokale Naturstyrelse.

Af Kristina Christensen

Når de ryttere, der har skabt sig plads i Naturstyrelsens lokale projektgrupper tilknyttet de nye naturnationalparker, samles er målet at få en status på, hvordan, det står det til med at arbejde for rytteres adgangsforhold i de nye naturnationalparker, samt at give rytterne en mulighed for at udveksle er erfaringer med hinanden.

Det sker altsammen til et virtuelt netværksmøde d. 8. august i en erfagruppe, som Dansk Islandshesteforening har samlet og afholder i samarbejde med DRF og Ridespor.dk.

På dagsordenen er blandt andet udveksling af erfaring med ridning blandt store græssere men også helt konkrete og lavpraktiske problemstillinger, som fx hvordan man oplever/løser at krydse en kvægrist?

Mødet skal også kaste lys over omfanget af rytteraktiviteter i hver af mødedeltagernes lokalområder. Det er vigtigt at vide noget om, for at kunne dokumentere overfor Naturstyrelsen, hvor mange ryttere, der rider i områderne, hvor naturnationalparkerne er udpeget til at skulle ligge.

Dialog med lokale interessenter

Baggrunden for mødet er, at Naturstyrelsen efterhånden har nedsat de projektgrupper, der skal udarbejde forslag til projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for landets ti nye naturnationalparker.

Det skal, ifølge Naturstyrelsen, ske i en god dialog med lokale interessenter, der vil bidrage med forskellige input og vinkler på den kommende forvaltning af naturnationalparkerne.

I den forbindelse opfordrede Dansk Islandshesteforening tilbage i marts og april ryttere, der ville blive berørt af en naturnationalpark i deres lokalområde, til at søge indflydelse og tage kontakt til deres lokale Naturstyrelse.

-­ Det er meget interessant at samle disse ryttere, for det er dem, der har eller vil få den direkte dialog med Naturstyrelsen, som jo skal forvalte naturnationalparkerne .De partnerskaber, som rytterne får lavet med den lokale Naturstyrelse er nogle, der for alvor vil kunne flytte noget.

-Derfor er det utrolig godt og vigtigt, at vi har fået denne erfa-gruppe op at stå, så erfaringer med, hvordan de lokale engagerede ryttere arbejder med at skabe gode adgangsforhold for ryttere, kan komme ryttere over hele landet til gode, siger Tove Urup Madsen, projektleder for Ridespor.dk.

Læs også TÖLT-artikel: Adgang på eget ansvar er helt hen i (skilte)skoven