Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Opdateret 4/1: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Fra den ordinære generalforsamling 26. nov. 2017. Foto: KC

Som en konsekvens af at det ikke lykkedes at stille med minimum 5 kandidater til Sportskomiteen på den ordinære generalforsamling indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse lørdag den 6. januar kl. 14.00 i Hippologisk Selskabs lokaler, Vilhelmsborg Alle 1, 8320 Mårslet.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg til Sportskomiteen. Valg af formand for 2 år, næstformand for 1 år, og 3 komitemedlemmer – et medlem for 2 år og 2 medlemmer for 1 år, samt en suppleant.
  3. Eventuelt

Foreningen er vært for te/kaffe og kage.

Stemmeberettigede er de personer og klubber som var stemmeberettigede til den ordinære generalforsamling den 26. november 2017, idet dog fristen for meddelelse af delegerede til klubstemmerne er ændret til senest den 31. december. Delegerede meddeles sekretariatet på sekretariat@islandshest.dk

Ad. Pkt. 2

Bestyrelsen har siden den ordinære generalforsamling arbejdet på at finde egnede kandidater, som har den fornødne kompetence og erfaring, og som gerne vil arbejde sammen i Sportskomiteen. Det har resulteret i, at følgende opstiller til Sportskomiteen:

 

Du kan læse en præsentation af hver enkelt kandidat ved at klikke på personens navn.

Alle øvrige som måtte have interesse i at blive valgt til Sportskomiteen er meget velkomne til at tage kontakt til DI´s bestyrelse for at tilkendegive sit kandidatur. Præsentation af eventuelle kommende kandidater vil efterfølgende blive lagt op i dette opslag, der opdateres løbende, ligesom det også stadig vil være muligt at møde op på generalforsamlingen, tilkendegive sit kandidatur og lade sig opstille til valg.

 

Med venlig hilsen
Dansk Islandshesteforening
12. December 2017

(Opdateret 21. dec, 27. dec. 2. jan. og 4. jan. 2018)