Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Ingen MRSA bekymring i omgangen med heste

I følge Seges kan MRSA-klon med relation til heste estimeres til blot 0,04 procent af alle infektioner med MRSA hos mennesker i Danmark. Det kan udledes med baggrund i tal fra et nyt studie fra Københavns Universitet, hvori omfanget af MRSA i danske heste er blevet undersøgt. 

Antallet af tilfælde, hvor mennesker, der har været i kontakt med heste, har fået konstateret MRSA-infektion, er yderst begrænsede. Det konkluderer et nyt studie fra Københavns Universitet. Der er helt konkret tale om tre tilfælde i 12 års perioden fra 2004 til 2015, hvilket kan ses i forhold til at det samlede antal MRSA infektioner hos mennesker var 1147 på blot ét år, nemlig i 2015.

Der er altså ikke grund til at frygte en MRSA-infektion, hvis man går til ridning.

“Man kan trygt sende sine børn til ridning. Det begrænsede fund af MRSA i heste bør ikke give anledning til bekymring” siger Peter Panduro Damborg, lektor ved Københavns Universitet og medforfatter til studiet.

Ifølge Jørgen Kold, chef for afdelingen for heste i SEGES, så bekræfter studiet tidligere forskning, der viser, at heste, ligesom andre dyr og mennesker, kan være bærere af MRSA.

“MRSA er en samfundsudfordring og selvom langt hovedparten af MRSA udfordringen, nemlig 99,96 procent, skal adresseres udenfor hestesektoren, så vil vi i sektoren gøre alt for at medvirke til at vores del af udfordringen holdes på det meget begrænsede niveau” siger Jørgen Kold.

Studiet viser, at 17 ud af 401 danske heste bærer MRSA.
Der er også undersøgt, hvilken type MRSA de 17 heste bærer. Her viser det sig at 7 ud af de 17 heste er bærere af en type MRSA, som stammer fra svin og andre husdyr. De sidste 10 heste bærer en type (t011 309-2), som kan relateres til heste.

Ser man på alle registrerede MRSA-infektioner hos mennesker i Danmark i 2015, så viser studiet, at den type MRSA, som kan relateres til heste, udgør 0,2 procent af de samlede husdyrrelaterede infektioner med MRSA. Da husdyrrelaterede infektioner kun udgør 18% af alle MRSA infektioner, så kan den hesterelaterede andel altså opgøres så lavt som 0,04 procent.
Fakta om MRSA:

1147 registrerede MRSA-infektioner i Danmark kunne i 2015 relateres til (Kilde: Danmap 2015):

___________________________Antal tilfælde____Procent
Importeret MRSA (rejsende)______273___________24
Sundhedssektoren_____________166___________15
Samfundsrelaterede____________500___________44
Husdyrrelaterede______________208___________18

Svineafgiftsfonden har finansieret studiet fra Københavns Universitet.
Dansk Ride Forbund og SEGES Heste har bidraget til studiet med finansiering af gentest af humane MRSA fund, således at eventuelle relationer til heste og andre dyrearter bedre kunne vurderes.

Kilde: Seges.dk