Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Invitation til Generalforsamling lørdag d. 23. november 2019


Årets generalforsamling afholdes i Messecenter Fredericia, Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

TIDSPLAN:
kl. 11.00-13.00: Indskrivning

kl. 12.00-13.00 Frokost (kan bestilles lige her via Sporti)

kl. 13.00-ca.17.00 Generalforsamling

Alle komitéer og udvalg vil være repræsenteret på generalforsamlingen, og alle medlemmer opfordres til at deltage aktivt i dialogen med de folkevalgte.


DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Bestyrelsen aflægger det reviderede regnskab samt budget for Dansk Islandshesteforenings virksomhed med forslag til kontingent
 4. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag til behandling
 5. Kort oplæg om ”Ridespor Danmark” v/ projektmedarbejder Tove Urup
 6. Kort oplæg til drøftelse af ny struktur – ”projekt organisationsudvikling”

 

Kaffepause – herunder drøftelse i grupper vedr. bestyrelsens tanker om ny struktur og organisering.

Uddeling af priser

 1. Valg til bestyrelsen. Valg af næstformand + suppleant for næstformand
 2. Valg til avlskomitéen. Valg af formand + 1 medlem til komitéen
 3. Valg til sportskomitéen. Valg af formand + 1 medlem til komitéen
 4. Valg til natur og breddekomitéen. Valg af næstformand + 1 medlem til komitéen
 5. Valg til klubkomitéen. Valg af næstformand + 1 medlem til komitéen
 6. Valg for 1 år af 4 suppleanter for avls-, sports-, natur og bredde- og klubkomité
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Valg til klage og ordensudvalget
 9. Eventuelt

 

Årets beretning og andre bilag vil være at finde på islandshest.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.