Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Kendelse fra Klage og Ordensudvalget

Klage og Ordensudvalget har behandlet sagen om forståelsen af to dispensationer om en hjælpers tilstedeværelse i collecting ring i T1-udtagelse og T1-finale, og om Sportskomitéens sagsbehandling og afsagt kendelse d. 19.oktober.

Du kan læse kendelsen her