Opret en lokalklub

Opret en lokalklub

Hvordan opretter man en lokalklub under Dansk Islandshesteforening? Der findes i dag omkring 70 lokalklubber landet over – her er nogle af de relevante overvejelse, man bør gøre sig, inden man opretter en ny:

 • Hvad er behovet for en ny klub?
 • Hvor langt er der til den nærmeste eksisterende lokalklub?
 • Er der potentielt medlemmer nok i området til at oprette en klub?
 • Hvad er jeres interesseområde/formål?
 • Klubbens navn – husk der kun godkendes klubber med godkendte islandske hestenavne
 • Indkaldelse til stiftende generalforsamling med forslag til klubbens vedtægter

Godkendelse og overordnede regler

Lokalklubber under Dansk Islandshesteforening skal godkendes – i sidste ende af Danmarks Idrætsforbund (DIF). Allerførst indsendes følgende til Dansk Islandshesteforenings sekretariat:

 • Lokalklubbens vedtægter
 • Referat fra den stiftende generalforsamling
 • Navne og adresser på bestyrelsen
 • Oplysning om eventuel hjemmeside
 • Medlemsliste: der skal som minimum være 20 navne på medlemslisten, for at kunne oprette en lokalklub.

Ansøgningen videresendes fra sekretariatet til Klub- og breddekomitéen, der behandler den på næste møde.

Lokalklubber skal overholde DIF’s regler for klubber, hvorfor ansøgningen herefter sendes videre til DIF for endelig godkendelse. DIF’s godkendelse er nødvendig fordi Dansk Islandshesteforening er medlem af DIF via Dansk Rideforbund. Link til vejledning findes her.

Indhold af vedtægter

Dette skal som minimum med i klubbens vedtægter:

 • Hvad er lokalklubbens navn, og hvor er den hjemmehørende?
 • Tegningsret (hvem kan lave aftaler på klubbens vegne)? Klubben tegnes ved formandens eller – i dennes fravær – af næstformandens underskrift. Dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån/gældsætning af klubben af generalforsamlingen.
 • Denne vedtægt er lovpligtig jf. folkeoplysningsloven
 • Hvad er lokalklubbens formål? (Det er vigtigt, at det fremgår hvordan der arbejdes for at fremme kendskabet til og korrekt anvendelse af den islandske hest)
 • Bestyrelsen: Hvor mange og hvem? Hvor ofte er de på valg? Det anbefales, at bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, som vælges på skift i hhv. lige- og ulige år.
 • Kan bestyrelsen / generalforsamlingen ekskludere et medlem?
 • Generalforsamlingen: Hvor ofte og hvornår skal den finde sted? Indkaldelse, dagsordenen, ekstraordinær generalforsamling
 • Kontingent, regnskab, vedtægtsændringer, klubbens opløsning

Se forslag til vedtægter i dokumentet nederst på siden.

Forslag til udvalg i en lokalklub

I mange klubber er der nedsat forskellige arbejdsudvalg.
Det kan fx være udvalg, der arrangerer fester, fællesspisning, rideture, udflugter mv. Men det kan også være udvalg, der står for foredrag, dyrskuer, baner, arrangementer, stævner, cafe, blad, PR , tilskudsøgning osv.
Udvalg kan være permanente med et bestemt ansvarsområde, men det kan også være en idé at nedlægge eller oprette nye udvalg afhængig af det, der er aktuelt og har interesse i klubben og for klubbens medlemmer.

Klubbens økonomi

Medlemskontingent varierer fra klub til klub og kan opkræves via www.sporti.dk.
Der er mulighed for at få indtægter/tilskud fra kommune jf. Folkeoplysningsloven. Tilskuddet er ikke ens i kommunerne, og der gives normalt tilskud pr. medlem under 25 år.

Det er også mulighed for at få tilskud til leje af klublokale, kurser for ledere og trænere, deltagelse i større stævner, vedligeholdelse af baner. Men det kan være risikabelt at grundlægge klubbens økonomi på tilskud, da lovændringer, besparelser mv. kan ændre støtten.

Klub- og breddekomitéen står gerne til rådighed for vejledning af oprettelse og stiftelse af ny lokalklub, både ved det skriftlige arbejde, men også ved den stiftende generalforsamling.

Kontakt os på mail: klubkomite@islandshest.dk

Dokumenter og filer

Læs mere om komitéerne