Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Klubmøde i Dansk Islandshesteforening – lige om lidt!

Der afholdes klubmøde i Dansk Islandshesteforening søndag d. 17. marts 2019.

Klubkomiteen under Dansk Islandshesteforening er blevet fornyet, og vi indkalder hermed til årets møde for alle klubberne.

Mødet afholdes i Vissenbjerg Idræts- og kulturcenter.

Den første deltager fra hver klub er gratis. Efterfølgende deltagere koster 150,- kr pr person.

Vi starter mødet kl. 10.00, men der vil være kaffe m. brød fra kl. 9.30. Vi forventer at slutte kl. 16.00.

Der er tilmelding via Sporti.dk senest den 8. marts kl. 20.00.  Eftertilmelding allersenest d. 13. 3. til us@islandshest.dk

Vi har lagt mødet tidligt på året, før det helt store ræs med arrangementer ude i klubberne rigtig går i gang. Således glæder vi os til at se mange klubber repræsenteret enten af folk fra bestyrelsen og/eller menige medlemmer af klubben.

Du kan se den endelige dagsorden lige her.

Med venlig hilsen

Jørn Hartvig – formand

Rikke Oppermann – næstformand

Ulla Stephansen og Julie Duedahl Sørensen