Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Kort om DI´s generalforsamling 2017

– herunder status på komitéernes samt Klage og Ordensudvalgets sammensætning.

Formand Mie Trolle aflægger beretning. Foto: KC

 

Nederst i opslaget kan du se en oversigt over, hvorledes posterne fordeler sig i komiteerne efter generalforsamlingen. Et omfattende og udførligt referat vil, når det er udarbejdet og godkendt, blive lagt på hjemmesiden.

 

Pladserne var godt fyldt op ved årets generalforsamling, Der måtte hentes ekstra stole frem og fremstilles yderligere stemmesedler. Foto: KC

 

En ny pris uddeltes – en pris for 25 års virke i foreningen – i denne sammenhæng som dommere. Her ses fra venstre to af modtagerne, Hanne Bjerre og Karin Hassing. Foto: KC

 

Mie Trolle takkede Svend Blitskov for sit sponsorbidrag til græs-slåning på Hedeland. Foto: KC

 

Morten Nielsen og Sys Pilegaard på talerstolen under behandlingen af punkt 4c. Foto: KC

 

Overordnet er der i ganske korte træk følgende at meddele for nuværende om dette års generalforsamling. Samtlige og detaljerede beskrivelser af resultater af afstemningerne blandt punkterne på dagsordenen vil fremgå af referatet.

Efter formand Mie Trolles beretning fulgtes dagsordenen. Især to punkter fyldte herefter tiden godt ud. Punkt 4c blev ledsaget af et omfattende kommentarspor med synspunkter både for og imod en vedtagelse af punktet. Punktet blev ikke vedtaget. Et andet punkt, der ligeledes trak et omfattende kommentarspor var punkt 7. Der var ingen kandidater, der havde bekendtgjort sit kandidatur til sportskomiteen forud for generalforsamlingen, og ej heller på selve generalforsamlingen lykkedes det forsamlingen at vælge formand, næstformand eller medlemmer til sportskomitéen. Generalforsamlingen afsluttedes derfor med, at dirigenten spurgte forsamlingen, om der var stemning for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, hvilket forsamlingen bekræftede.

 

Der bliver tale om en ekstraordinær generalforsamling udelukkende med dette ene punkt på dagsordenen.

 

Komitéernes samt Klage og Ordensudvalgets sammensætning efter generalforsamlingen 2017:

Formandsskab
Formand: Mie Trolle
Næstformand: Caroline Thrane
Suppleant: Leif Andersen

 

Avlskomiteen
Formand: Helene Soelberg
Næstformand: Mette Høj
Rune Svendsen
Tea Fenger-Cederborg
Peter Kristensen
Suppleant: Nikolaj Staal Larsen

 

Sportskomiteen

 

Natur og Breddekomiteen
Formand: Caroline Seehusen
Næstformand: Kim Clausen
Lone Høgholt
Jytte Skovgaard Andersen
Suppleant: Nina Brandt Jacobsen

 

Klubkomiteen
Formand: Anne Sofie Jepsen
Næstformand: Rikke Oppermann
Jørn Hartvig
Ulla Stephansen
Suppleant: Jeanette Jernholm

 

Klage og Ordensudvalget
Susanne Fibiger
Maria Ammitzbøll
Steen Halmind
Søren Erik Pedersen
Suppleant: John V. Hansen

 

Revisorer & revisorsuppleant
Niels Kaarill
Per G. Johansen
Suppleant: John V. Hansen

 

/KC